03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 03

Umm Al-Banin – ger lärdomar om moderskap

Umm al-Banin vars namn är Fatima bint Huzam al-Kulabiyya var Imam Alis (fvmh) andra fru efter världens kvinnors mästarinna Fatima Zahra (fvmh). Imam Ali (fvmh) och hans fyra barn saknade deras moder och hon lämnade efter sig ett stort vakuum.
Umm al-Banin var från en känd stam av hög moral. När Imam Ali (fvmh) letade efter sin andra fru så bad han sin bror att söka efter en kvinna vars män i stammen var starka och uthålliga. Umm al-Banin var den kvinna som passade med den önskade beskrivningen och som var mest lämpad att fylla detta vakuum.
Umm al-Banin tog väl hand om Profeten Muhammeds (fvmh & hf) barnbarn och Fatimas (fvmh) barn. Hon älskade dem innerligt och de älskade henne tillbaka. Kärleken för henne ökade den dagen hennes son föddes, Hans Excellens Abbas (fvmh). Han var jättevacker och ljus i ansiktet. Därav fick han namnet ”Hashimiternas måne”.

Abbas (fvmh) var mycket fäst vid sina syskon och speciellt vid Imam Hussein (fvmh) och de var ständigt tillsammans. Umm al-Banin lärde sin son att älska, vara lojal och skydda sina andra syskon och att se dem som sina mästare.
I dagens samhälle talar man ständigt om jämställdhet. Jämställdhet när det kommer till lika löner, uppförande och bedömning av ens handlingar är en självklarhet och nödvändighet i ett rättvist samhälle. När vi ser på mannen och kvinnan kan vi snabbt se att de besitter olika styrkor. Mannen har en fysisk styrka medans kvinnan har en emotionell känslighet.
Hur kommer det sig?
En av kvinnans rättigheter i islam är att hon ej behöver arbeta. Gud belönar henne ifall hon önskar att arbeta och det är något som hon själv kan bestämma. Men rätten ifrån Gud är att hon även kan bestämma om hon ej önskar detta.

Om vi ser tillbaka på historien om Umm al-Banin ser vi att hennes tid och uppfostran la en stark och stabil grund för kärlek, lojalitet och beskyddande. Detta är en stor uppgift som Gud lagt på oss kvinnor p.g.a. vår ödmjukhet (känslighet) som kommer ifrån att kvinnan har en livmoder som symboliserar skapande och växande. Gud välsignade kvinnan med egenskaper som kommer ifrån Hans attribut ”al-Rabb” (Herren) och ”al-Rahman” (Den Barmhärtige). Just därför är kvinnan samhällets pelare.

”Hennes tid och uppfostran la en stark och stabil grund för kärlek, lojalitet och beskyddande.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button