Dagens Muslim 22Ledarartiklar

Sanningen i väntan på morgonljuset

Islam är tveklöst den mest omtalade och klandrade religionen. Detta sätter stor press på muslimer och har ödesdigra konsekvenser. Anti-islams propaganda är intensiv nog att även muslimer fokuserar sina debatter om frågor såsom islamofober vill. Folk blir övertalade att tro att islam är en våldsam religion, kränker människans rättigheter, har skrämmande sharialagar osv.
Vi kan här inte presentera svar på anklagelserna men vi uppmanar alla att undersöka vad islam har att ge individen. För detta ändamål tas det upp en del av islams lagar som folk inte känner till och uppmaningen riktas till alla läsare, muslimer såväl som icke-muslimer, att undersöka ifall det finns någon annan religion eller ideologi som rymmer någon av följande föreskrifter som islam mitt under medeltidens mörker spred i Arabiens öken.
Koranen uppmanar till rättrådighet vid ett flertal tillfällen. Följande vers påpekar dock att troende måste upprätthålla rättrådigheten även om det skadar ens personliga intressen:
Troende, slå vakt om rättrådighet och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre…(4:135).

Det talas om att Profeten krigade, men inte om hur dessa krig startade och inte heller om att Profeten frigav fångar som hade kommit för att döda honom mot att de fick lära folk att läsa och skriva. Därmed är Profeten Muhammed, med cirka 1200-1300 års försprång, banbrytaren för kampen mot analfabetism. Varför gjorde han det?
Vid flertalet tillfällen uppmanade Profeten och Koranen folk att söka insikt, vara rationella och utveckla förnuftet. Profeten föreskriver sökandet efter kunskap för varje troende man och kvinna. Han sade bl.a.: ”Den som går en väg sökande kunskap låter Gud honom fara en väg mot paradiset, och änglarna lägger sina vingar för kunskapssökaren med välbehag.”
Islam uppmanar även till vetenskaplighet och produktion av vetenskap. Exemplen är många men den världskände kemins fader Geber var lärjunge till den sjätte Imamen från Profetens avkomma, Jafar al-Sadiq (fvmh).
Varför ville Profeten att vi skall söka kunskap, insikt och rationalitet? Varför är islam banbrytaren till rationalismen, vilken började först under 1600-talet i Europa.
Profeten levde bland ett folk som var nationalistiska såsom många andra nationer. Men han lyfte fanan och sa till de övermodiga araberna att ni inte är bättre inför Gud än andra folkslag.
Det var inget som uppskattades av araberna.

Han talade även om barnens och kvinnans rättigheter och kämpade för slavars frigivning. Men något som han också fokuserade på var djurens rättigheter. Följande är några händelser som visar Profetens ömhet och barmhärtighet även mot djuren.
1. Han sade till någon som mjölkade en kamelhona: ”Mjölka inte på detta vis, utan låt en del vara kvar till hennes föl.”
2. ”Slå inte boskapen på deras ansikten.”
3. ”Angrip inte fågelungar i deras bo och inte heller fåglar medan de sover.”
4. ”Slakta inte boskapen på kvällar, eftersom det är deras vilotid.”
5. En gång såg Profeten ett fastbundet kamelsto med last på, varpå han sade: ”Var är hennes ägare? Meddela honom att han får förbereda sig för dess tvist på domedagen.”
Profeten talade inte endast om rättigheter för människor och djur och insekter utan även för naturen. Därför föreskrev han vid olika tillfällen vikten av att ta hand om naturen som uppmanade människorna att vara sparsamma i hur vi utnyttjar naturen och varnade slösarna.
Hans lära omfamnar allt och har mycket att ge dagens medmänniskor, vilka är rädda att läsa ifall islam är mörker. När gryningen och sedan morgonljuset kommer och tiden uppdagar vad islam står för kommer relationen till islam att vara annorlunda.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button