ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 22Hälsohörna

Hälsohörna 8 – ÄT FISK! Varför bör vi äta fisk? (Del 1)

Inledning

En av de hälsosammaste proteinkällorna är fisk. Förutom protein har fisk många andra fördelar, däribland en rad olika viktiga oljebaserade vitaminer, såsom det mycket viktiga vitaminet D-vitamin. Vid sidan av proteiner och vitaminer bidrar vissa fiskarter med riklig mängd av omega-3, vilket kommer vara fokusen i följande tre artiklar.

 

Omega-3

Vår kropp består av flera funktionsdelar som kommunicerar med varandra genom olika metoder. En av dessa metoder är kemiska signalsubstanser. När vår kropp t.ex. vill aktivera sina massiva defensiva ”arméer”, som skyddar kroppen mot olika externa och interna hot, så producerar kroppen bl.a. det som kallas för ”pro-inflammatoriska” signalsubstanser. Exempel på externa hot kan vara en bakteriell infektion, medan interna hot kan vara cancerutveckling. En viktig klass av dessa pro-inflammatoriska signalsubstanser är ”eikosanoider”, som produceras i olika kroppsceller från vissa omättade fettsyror. De främsta pro-inflammatoriska eikosanoiderna produceras från arakidonsyror (omega-6). Omega-6 produceras ständigt av våra kroppar, därmed har vi alltid tillgängliga pro-inflammatoriska eikosanoider.

Å andra sidan har vi även ”anti-inflammatoriska” signalsubstanser, däribland också av typen eikosanoider, som inhiberar inflammation. Men dessa produceras istället från omega-3-omättade fettsyror. Våra kroppar är inte designade att producera dessa typer av fettsyror, och därmed är vi i behov av ständigt intag genom kosten. En av de bästa källorna för omega-3-omättade fettsyror är vissa arter av fisk, som förklaras i del 2 av denna artikelserie.

Det rekommenderas att proportionen mellan omega-6 och omega-3 i våra kroppar borde ha fördelningen 1:1. Dessvärre är den nuvarande västerländska kosten inte ideal och kan inte leva upp till rekommendationen.

 

Inflammation!

Varför behöver man anti-inflammatoriska signalsubstanser? Många sjukdomsprocesser i våra kroppar är i grund och botten orsakade av en inflammationsprocess, som resulterar i att kroppen skadar sig själv! Oftast är det p.g.a. en obalans, såsom ovannämnda mellan pro- och anti-inflammatoriska signalsubstanser. En av de viktiga möjliga negativa effekterna av en överproduktion av pro-inflammatoriska eikosanoider är olika neurodegenerativa sjukdomar, såsom demens, multipel skleros (MS), Parkinson och depression! Det finns många andra sjukdomstyper som också har liknande grundetiologi, såsom vissa hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Därmed är det viktigt att man lever ett sunt liv, och förebygger risken att få sådana sjukdomar. Detta kan nås bl.a. genom en hälsosam kost, som utgörs t.ex. av vissa arter av fisk.

 

För mer information fråga din läkare eller besök livsmedelsverkets hemsida på www.livsmedelsverket.se

Review Overview

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button