ArtiklarDagens Muslim 18Ledarartiklar

Månaden Ramadans värde och välsignelser

Månaden Ramadan är den nionde månaden i den islamiska kalendern.

Terminologi
Ordet ”Ramadan” kommer från roten ”Ramaḍa” och betyder solens extrema strålning mot marken. Det sägs att anledningen till denna namngivning är att araberna namngav månaderna med den tiden då de inträffade, och då månaden Ramadan namngavs var det extremt varmt. Plural för Ramadan blir Ramadanāt, och i vissa traditioner har Ramadan ansetts vara ett av Guds namn.

Månaden Ramadans värde
Bland månmånaderna har månaden Ramadan störst betydelse för muslimerna. I islamiska traditioner har månaden Ramadan ansetts vara den bästa månaden, Guds månad och Guds bjudningsmånad. Allmaktens natt, som är den bästa natten på året, är i denna månad, och den Heliga Koranen uppenbarades för Guds Sändebud (fvmh & hf) på en gång under denna månad. Fastan har även blivit obligatorisk för muslimerna under denna månad.

Ramadans välsignelser
Månaden Ramadan är barmhärtighetens, förlåtelsens och acceptans av åkallelsers månad.
Dessa månadsdagar är de bästa dagarna, dess nätter är de bästa nätterna och dess timmar är de bästa timmarna. De fastande troendes andetag är prisning av Gud under denna månad, deras sömn är dyrkan och deras handlingar accepteras av Gud. Belöningen för deras handlingar är mycket större under denna månad än vad det är under andra månader.

Handlingar under Ramadan
Under denna månad är det obligatoriskt att fasta för de som kan, och det har rekommenderats mycket att utföra goda handlingar och att undvika synder och Guds förbud. Handlingar som är viktigare under denna månad är koranrecitation, välgörenhet, i’tikāf, att ge brytningsmåltid till de fastande, bön, ånger, att söka förlåtelse och åkallan.

Viktiga händelser som skett under månaden Ramadan
Några viktiga händelser som skett under månaden Ramadan är enligt följande:
·Hans Excellens AbuTalibs, Profetens (fvmh & hf) farbror, bortgång den 7 Ramadan 3 år innan utvandringen.
·Hennes Excellens Khadijas bortgång den 10 Ramadan 3 år innan utvandringen.
·Ceremonin för broderskapsförbundet bland muslimerna och att islamiskt broderskap ägde rum mellan Profeten och Imam Ali (fvmd).
·Imam Hassan Mujtabas (fvmh) födelsedag under mitten av Ramadan år 2 AH.
·Kriget Badr år 2 AH.
·Erövringen av Mecka år 8 AH.
·Imam Alis (fvmh) martyrskap den 21 Ramadan år 40 AH.
·Folkets allians gentemot Imam Ridhas (fvmh) avtalade efterträdarskap år 201 AH.

Qadr natt
Allmaktens natt är en natt som är bättre än tusen månader och vars storhet inte fullständigt kan förnimmas. I islams läror och de felfrias (fvmd) uttalanden har inte en specifik natt som allmaktens natt presenterats, snarare har den ansetts vara den 19:e, 21:a eller 23:e natten i den heliga månaden Ramadan.
Änglarna och den Heliga Anden, som är Guds bästa ängel, kommer ned till jorden under denna natt med Guds tillåtelse och träffar Tidens Imam (må Gud, den Upphöjde, påskynda hans nobla undsättning) och presenterar det som förutbestämts för varje person för Imamen (i hänsyn till personernas handlingar).

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button