ArtiklarDagens Muslim 38Tidningsnummer

SHABAN – Guds Sändebuds (Gvhf) månad

Den 26 mars i år är det den första dagen i månaden shaban, som är en av de välsignade månaderna i den islamiska kalendern. Efter shaban kommer månaden Ramadan, som är den viktigaste månaden för alla muslimer.
Shaban är en ädel månad och tillhör Guds Sändebud, den Noble Muhammed (Guds välsignelser vare med honom och hans familj).
Om denna månad har islams Profet (Gvhf) sagt: ”Shaban är min månad, och månaden Ramadan är Guds månad.
På Återuppståndelsens dag kommer jag att medla för den som fastar en dag under min månad.”
Profeten (Gvhf) fastade under månaden shaban och anslöt den till månaden ramadan.
När månaden shaban kom kallade Imam Sajjad (fvmh) på sina följeslagare och talade om denna månads status.
Imam Sajjad (fvmh) sa: ”Gud kommer att inkludera den som fastar under månaden shaban, av kärlek till Profetens (Gvhf) och närhet till Gud, i Sin nåd på domedagen och obligera paradiset för den.”
Utöver fasta, som är en stor dygd, har det även nämnts andra handlingar för den här månaden såsom böner, åminnelser, åkallan och att be om förlåtelse, vilka nämnts i den ädla boken Mafatih al-Jinan i kapitlet om månaden shabans handlingar.
Några islamiska tillfällen i månaden shaban:
Den 3:e shaban – Den tredje Imamen Husseins (fvmh) välsignade födelsedag.
Den 4:e shaban – Den noble Abu al-Fadhl al-Abbas (fvmh) födelsedag. Abbas var son till Imam Ali (fvmh) och var en av Imam Husseins (fvmh) lojala följeslagare under Karbala-tragedin.
Den 5:e shaban – Den fjärde felfrie Imamen Sajjads (fvmh) födelsedag.
Den 15:e shaban – Den tolfte ledaren Imam Mahdis (må Gud påskynda hans återkomst) födelsedag.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button