Home » Tag Archives: Budskapet

Tag Archives: Budskapet

Ur Rosengården 9 – Åkallan Komeil

Åkallan Komeil är en av de mest kända åkallelserna hos shiamuslimer. Den stora skriftlärden, Madjlisi, har sagt att denna åkallelse är bland de bästa åkallelserna som finns och att den tillhör profeten Khidhr (fvmh). De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), lärde ut den till Komeil som var en av hans speciella kompanjoner. Den läses vanligtvis på torsdagskväll. Här följer en ...

Read More »

Ur Rosengården 8 – Åkallan Komeil

Åkallan Komeil är en av de mest kända åkallelserna hos shiamuslimer. Den stora skriftlärden, Madjlisi, har sagt att denna åkallelse är bland de bästa åkallelserna som finns och att den tillhör profeten Khidhr (fvmh). De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), lärde ut den till Komeil som var en av hans speciella kompanjoner. Den läses vanligtvis på torsdagskväll. Här följer en ...

Read More »

Ur Rosengården 7 – En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan:

En del av åkallan Iftitah som reciteras varje dag under den heliga månaden Ramadan: O Gud! Jag inleder hyllandet [av Dig] med att lovprisa Dig; ty Du, genom Din nåd, visar ständigt vägen till det som är rätt och riktigt, och jag är övertygad om att Du, bland de barmhärtiga, är den mest Barmhärtige när det gäller benådning och barmhärtighet, ...

Read More »

Ur Rosengården 6 – Mevlana Jalaluddin Muhammed Rumi var sufimästare, mystiker och poet

Dikterna är ur boken Rumi – kærlighedens digter av författaren och rumitolkaren Folmer Blume Leide.  “Ge mig näring, för jag är hungrig, och skynda dig, för tiden är ett skarpt svärd.”  Mitt hjärta är så litet, att det nästan är osynligt. Hur kan du lägga, så stora sorger i det? ”Se,” svarade Han, ”dina ögon är ännu mindre och ändå ...

Read More »

Ur Rosengården av poeten Saadi 5

Kapitel 1, 26:e berättelsen: Det berättas en historia om en förtryckare, som med våld förvärvade ved från de fattiga och gav bort den gratis till de rika. En domare, som passerade den vägen sade: ”Du är den som biter alla du ser, eller en uggla som förstör varje plats du sitter på. Även om din orättvisa må förbli ostraffad bland ...

Read More »

Ur Rosengården av poeten Saadi 4

Kapitel 1, 28:e Berättelsen: En ensam derwish (Sufist) hade slagit sig ner i en avlägsen del av öknen. Kungen kom förbi, men p.g.a. att avskildhet är förnöjsamhetens kungarike, lyfte inte derwishen på sitt huvud eller visade några tecken på artighet. Monarken, som var medveten om sin värdighet, blev förtretad och sade: ”Denna stam av ovårdade tiggare likna djuriska kräk”. Kungens ...

Read More »