Budskapet 05Ur Rosengården

Ur Rosengården av poeten Saadi 5

Kapitel 1, 26:e berättelsen:

Det berättas en historia om en förtryckare, som med våld förvärvade ved från de fattiga och gav bort den gratis till de rika. En domare, som passerade den vägen sade:

”Du är den som biter alla du ser, eller en uggla som förstör varje plats du sitter på.

Även om din orättvisa må förbli ostraffad bland oss, så kommer den inte att undgå ögonen på den Gud som alla hemligheter avslöjas för.

Skada inte denna världens invånare, så att suckarna från de förtryckta når upp till Himmelen.

Förtryckaren blev missnöjd över dessa ord, såg ogillade på honom (stoltheten förde honom till synden, Koranen 11:26). Men en natt fick glöd från köket fäste i en trästock och brände upp allt vad han ägde och hans mjuka bädd blev till varm aska. Då hände det sig att samme domare kom förbi och hörde förtryckaren säga till sina vänner: ”Jag vet inte varifrån denna eld föll på mitt hus: ”Från röken i de fattigas hjärtan.

Akta dig för de sårade säljarnas jämmer, eftersom den invärtes sedan till slut brister.

Gör ditt yttersta för att inte förtrycka ett enda hjärta,

För en enda suck har makt att välta en hel värld.

På konung Kaikhosros krona fanns följande ord ingraverat:

”Under hur många år, under vilken tidsrymd, skall människan gå på min grav?

Eftersom kungariket blev mitt genom tronföljd, skall den på samma sätt övertagas av andra”.

saadi-shirazPoeten Sheikh Muslih al-Din Saadi föddes troligen omkring år 1213 i Shiraz, södra Iran. Han skrev en rad verk på både vers och prosa som hör till de mest lästa och beundrade i Orienten. Bland prosaverken märks den konstfulla anekdotsamlingen Golestan och den didaktiska masnavin Bustan samt en omfångsrik Divan, där alla hans verk är samlade. Saadi skrev boken Golestan (Rosengården) 1257. Boken översattes till svenska av Lilian Ebadi Lindqvist och publicerades av Iransara kulturcenter år 2003.  

Review Overview

User Rating: 4.65 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button