Dagens Muslim 46Islamiska personligheterTidningsnummer

Vem är Maytham al-Tammar?

Maytham ibn Yahya al-Tammar kom från Iran och var slav till en kvinna från Bani Asad-stammen. De troendes ledare Ali (fvmh) köpte honom och släppte honom fri. Maytham ansågs vara en av Imam Alis (fvmh) speciella följeslagare och Ashab al-Sirr (De förtrogna följeslagarna).
Han berikades med kunskap från Imam Ali (fvmh) i den omfattning han hade kapacitet till, och Imamen informerade honom om hemligheter, och i den grad att Ibn Abbas lärde sig saker av Maytham.
Det har återberättats att De troendes ledare (fvmh) förutsåg hur Maytham skulle dödas och att Imamen sa till honom: “De kommer att gripa dig efter mig och de kommer att hänga dig. På den tredje dagen kommer det rinna blod från din näsa och mun vilket kommer att färga ditt skägg.”

Därefter visade Imamen honom det träd som de skulle hänga Maytham från och sa: “Du kommer att vara med mig i nästa värld.” Efter De troendes ledares (fvmh) martyrskap brukade Maytham ständigt gå till trädet och be.
Under det sista året av sitt liv åkte Maytham till Guds Heliga Hus och sedan till Medina. Där besökte han De troendes moder Umm Salama och frågade om Imam Husseins (fvmh) tillstånd. Umm Salama sa till honom: “Jag hörde mycket att Guds Sändebud (Gvhf) brukade tala med De troendes ledare Ali (fvmh) om dig. Imam Hussein (fvmh) tänker också mycket på dig.”

Därefter återvände Maytham till Kufa, och samma år, under slutet av år 60 AH (680 e.Kr.), arresterades han av Ubaydulla ibn Ziyad tio dagar före Imam Husseins (fvmh) ankomst till Irak, och hängdes på samma sätt som Imam Ali (fvmh) hade informerat om och blev martyr.
Han var den första muslimen som hade en tygel i munnen vid avrättningen.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button