ArtiklarDagens Muslim 59Islamiska personligheterTidningsnummer

Allamah Majlisi; Sammanställaren av Bihar al-Anwar

Islamisk personlighet

Allamah Majlisi (1628-1699) är en av de mest berömda shiamuslimska lärda i rättsvetenskap och hadith och han levde under safavidernas tid i Iran. Hans mest kända bok är den omfattande hadithsamlingen Bihar al-Anwar (Ljusens hav), som är på 110 volymer.

Allamah Majlisi, vars riktiga namn var Mohammad Baqir ibn Mohammad Taqi ibn Maqsud Ali Majlisi, föddes år 1628 i Esfahan. Han kommer från en av de mest ärorika shiitiska familjerna under de senaste århundradena, och runt 100 fromma lärda kommer från denna familj.

Det sägs att eftersom hans farfar brukade hålla stora religiösa sammankomster (majlis) så blev familjen känd som Majlisi. Det sägs även att eftersom hans far bodde i byn Majlis i Esfahan så kallades de för Majlisi.

Allamahs syster Amina Begum var en känd rättslärd under sin tid och var fru till Mulla Saleh Mazandarani. Hon hjälpte även Allamah med att sammanställa boken Bihar al-Anwar.

Allamah Majlisi hade många lärare, men han fick mest undervisning av sin egen far Muhammad Taqi al-Majlisi. Han fick tillåtelse att förmedla hadither från lärda som Mulla Saleh Mazandarani, Mulla Feiz Kashani och Sheikh Hurr ’Amili.

Han hade många elever, och enligt vissa källor hade han fler än 1000 elever. Några av hans kända elever var Mirza Abdullah Afandi Esfahani, Sayyid Ni’matullah al-Jazairi och Sheikh Abdullah al-Bahrani.

Utöver den kända hadithsamlingen Bihar al-anwar, har Allamah Majlisi skrivit andra kända böcker som heter Mir’at al-’uqul (kommentarer till al-Kafi), Haqq al-yaqin (om trosuppfattning), ’Ayn al-hayat (innehåller moraliska råd) och Hayat al-qulub (om profeternas och Imamernas (frid vare med dem) liv). Han skrev på både arabiska och persiska, och skrev böcker om korantolkning, hadith, rättsvetenskap, historia, rijal (biografisk utvärdering) och diraya (hadithförståelse).

Esfahans stormoské

Allamah Majlisi gick bort år 1699 och är begravd bredvid sin fars grav i Esfahans stormoské.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button