01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 15Ur Rosengården

Ur Rosengården 15 – Imam Ali (Guds välsignelser vara över honom):

De troende är inte nöjda med sina fåtaliga [goda] handlingar, inte heller anser de sina större handlingar vara betydelsefulla.
De misstror ständigt sig själva och ängslas över sina handlingar.
Om någon lovordar någon av dem i deras närvaro, fruktar han det som sägs om honom! och [de troende] säger: ”Jag har bättre vetskap om mig själv än någon annan [människa], och min Herre har bättre vetskap om mig än jag själv!
O Gud! Förebrå inte mig för det de säger, och gör mig till [en person som är] bättre än det de tror om mig, och förlåt mig för de [synder som de] inte har vetskap om!

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button