ArtiklarDagens Muslim 50Islamiska personligheterTidningsnummer

Sheikh Saduq;

Shiiternas store hadithförmedlare på 900-talet

Abu Ja’far Muhammad ibn Ali ibn Babawayh Qummi, även känd som Sheikh Saduq och Ibn Babawayh är en av pionjärerna inom hadith-vetenskapen och en av de berömda personligheterna i den islamiska världen. Han steg upp som en stjärna på himlen av återberättelser och rättsvetenskap år 918 e.Kr. (år 305 AH) i den heliga staden Qom. Denna rättslärdes födsel sammanföll med början på den tolfte Imamens (fvmh) tredje ombud Hussein ibn Ruhs ställföreträdarskap.


Sheikh Saduqs far Ali ibn al-Hussein ibn Babawayh Qummi var en av islams stora rättslärda, och levde samtidigt som Imam Hassan Askari (fvmh) och Tidens Imam och respekterades av Imamerna. I ett brev som Imam Hassan Askari (fvmh) skrivit till Ali ibn Babawayh refererade Imamen till honom med ord som “den betrodde sheikhen” och “min jurist”. Sheikh Saduqs far föddes i Qom och levde där, och han lämnade också världen i samma stad. Sheikh Saduqs far skrev nästan tvåhundra böcker under sitt mycket välsignade liv.
Även Sheikh Saduq själv har lämnat efter sig mycket värdefulla böcker. Den lärde Sheikh Tusi har gällande detta skrivit att Sheikh Saduq skrivit trehundra böcker. En av de mest kända böckerna han skrivit är ”Man la yahduruhu al-faqih”, som är en av De fyra böckerna (berömda shiamuslimska hadith-samlingar) och innehåller ca 6000 hadither angående olika ämnen. En annan bok han skrivit är ’Ilal al-Sharayi’ som handlar om de islamiska reglernas filosofi. En annan bok heter Kamal al-Din wa Tamam al-Ni’mah och handlar om bevisning om Imam Mehdis existens och hans långa fördoldhet. Andra kända böcker tillhörande honom heter Kitab al-Tawhid, al-Khisal, al-Amali, ’Uyun al-Akhbar al-Ridha och Madinat al-’Ilm.
Ca år 991 e.Kr. (381 AH) lämnade den store och noble lärde Sheikh Saduq världen efter ett välsignat liv på lite över 70 år, och begravdes i staden Rey i nuvarande Teheran i närheten av Shah Abd al-Azims helgedom.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button