Dagens Muslim 38TidningsnummerUr Rosengården

Ur Rosengården 38

Det sajjadiska manuskriptet - Sjunde åkallan

Å Den genom vilken knutarna av vedermödor öppnas! Å Den genom vilken missödenas intensitet avtrubbas! Å Den från vem som blir bedd om utträde [från trångmål] mot lättnadens färskhet!

Svårigheter ger med sig inför Din makt,
hjälpmedel tillhandahålls av Din ynnest,
domen träder i kraft genom Din makt,
och allting går vidare enligt Din vilja.

Endast med Din önskan följer allting Ditt bud, utan att Du befaller,
och genom Din vilja hindras allting, utan att Du förbjuder.

Du är Den som bönas vid bekymmer,
och man söker tillflykt till Dig vid katastrofer.
Ingen katastrof avvärjs om inte Du avvärjer,
och ingen elimineras om inte Du eliminerar.

På mig har kommit ned – å min Herre – det vars tyngd belastar mig,
och jag har drabbats av det vars bärande plågar mig.

Genom Din makt har Du tillfogat mig det,
och genom Din auktoritet har Du vänt det mot mig.
Ingen kan föra bort det som Du har tillfogat,
och ingen kan avfärda det som Du har skickat.
Ingen kan öppna det som Du har stängt,
och ingen kan stänga det som Du har öppnat.
Ingen kan förenkla det som Du har försvårat,
och ingen kan hjälpa den som Du har övergivit…

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button