ArtiklarDagens Muslim 36Kvinnan i islamTidningsnummer

VÄRLDARNAS KVINNORS MÄSTARINNA

Den 29 januari i år är minnet av Fatima Al-Zahras (frid vare med henne) bortgångsdag. Enligt muslimer är Fatima, profetens dotter (fvmh), världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner.
Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s. både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten (fvmh):
”Fatima är världarnas kvinnors mästarinna”.
Maria, profeten Jesus mor, har också presenterats som den utvalda bland alla världarnas kvinnor enligt den Heliga Koranen, och hos muslimerna har hon en hög position. Hon är ett ypperligt exempel när det gäller kyskhet och har presenterats som den bästa av världens kvinnor under sin tid. Men Fatimas (fvmh) höga position är inte begränsad till hennes livstid utan sträcker sig däremot genom alla tider. På grund av detta har den Helige Profeten (Gvhf) i ett annat tal tydligt nämnt Fatima (fvmh) som dem första och sista kvinnornas mästarinna.

Det är därför viktigt för alla muslimer att lära känna varenda ögonblick i hennes liv.
Detta är viktigt för att en person kan nå dem högsta spirituella nivåerna genom att begrunda och studera detta noggrant.
När vi vänder oss till den Heliga Koranen kan vi se att flera verser uppenbarats för att tala om hennes värde och position. Bland dessa verser är så kallad, Tathir-versen (Koranen, 33:33), Mubahala-versen (Koranen, 3:61), de första verserna i kapitlet Dahr, kapitlet Al-Kawthar, versen om att observera de anhörigas rättigheter (Koranen, 17:26) med mera, vilka i sig själva är en betoning på Fatimas (fvmh) djupa nivå hos Gud.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button