ArtiklarDagens Muslim 59Tidningsnummer

Vad är anden (rūḥ)? (Del 1)

I denna artikel kommer vi att prata om en verklighet som hete anden (rūḥ) och dess egenskaper utifrån islamisk mystik och filosofi för att senare kunna förstå vad en ängel är. Vi har översatt ordet rūḥ till anden här och ordet nafs till själen, då vi anser att detta är den mer exakta översättningen. På engelska skulle det bli spirit (rūḥ) gentemot soul (nafs). Om vi inte har vetskap om vad en ande är kommer vi inte förstå vad en ängel är eftersom änglar är andar.

 

Vad är anden (rūḥ)?
Det är som en vind som gör sin närvaro synlig genom sin effekt, den får trädgrenar att röra sig eller ta upp damm eller trycker mot ansiktet. Vi vet att den finns där, men vi kan inte se den, vi ser eller känner bara dess effekter. Så kan inte heller en ande ses, men den gör sin närvaro märkbar genom sina effekter. En kropp som i grunden är vatten och jord, visar alla livstecken. En sovande och en död kropp kan se likadan ut, men det är en enorm skillnad mellan de två. Skillnaden ligger i det osynliga något som kallas en ”ande”. Änglar är också andar. Det finns många nivåer av andar. En cells ande är en sak, i ett organ en annan och en människas något annat. Människans ande är den gudomliga anden, det är den högsta principen som håller ihop alla de mindre andarna.
Kropp och ande är i detta materiella rike oskiljaktiga. Även en död kropp eller en livlös sak, som stenar och mineraler, styrs av en ande, men en icke-mänsklig ande, mineral anden. När anden fäster sig vid en fysisk kropp kallas det själen, nafs. Men så fort en fysisk varelse dör, avgår anden (rūḥ) från kroppen vid döden, och den kallas inte längre en själ, nafs. Samma verklighet (anden) kallas bara nafs när det finns en bindning mellan anden och en fysisk kropp i detta materiella universum.
Andens primära egenskap är livet. Utan anden är kroppen död och ändras återigen till ”lera” eller mineraler. Enligt en ḥadīth är det mänskliga spädbarnet tillräckligt format för att stödja en ande när det når den fjärde månaden, plus en vecka, av graviditeten. Anden är en skapad verklighet. Den tillhör Allah, men den är inte identisk med Allah. På samma sätt är änglaljuset Allahs utstrålning, men inte Allah Själv. Anden är levande, osynlig och ett ljus från Allahs ljus. Om anden är ljus, skulle det betyda att den besitter egenskaperna hos Allahs väsen. Därför är anden i sig själv levande, vetande, har vilja, kraftfull, talande, generös, rättvis, barmhärtig, kärleksfull och alla av Allahs andra egenskaper.
En fråga kan uppstå här: Har anden olika kroppar? Svaret är att, ja den har det . Anden är fäst vid en fysisk kropp i det materiella riket, den är fäst vid en barzakhi-kropp i Barzakh, och den är fäst vid en kropp av andligt ljus i änglarnas eller intellektets värld.

Följ med oss i nästa artikel där vi diskuterar detta ämne mer.

 

Av: Wahid Alawi

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button