ArtiklarDagens Muslim 25LedarartiklarTidningsnummer

Moskéns viktiga men åsidosatta samhällsfunktion

Plikten att ha levande moskéer är något som Profeten Muhammed (Gvmh) och Imamerna efter honom har betonat. Flera tiotals hadither utlovar belöningar för varje steg som muslimen tar på vägen till moskén, för alla andetag i den och även för varje stund som den troende tillbringar där. Bönen som bes tillsammans med andra muslimer i moskén är oändlig mer belönad än den bön som man ber ensam hemma.
Koranen lär att det inte är vilka muslimer som helst som får lyckan att hålla liv i moskéer:
”De enda som håller Guds moskéer levande, är de som tror på Gud och den yttersta dagen och upprätthåller bönen och betalar allmosa och fruktar ingen annan än Gud. Må dessa vara bland de vägledda.” (9:18)
Varför är moskén viktig?
I islams tidiga historia var moskén hjärtat i samhället, en roll som försvagades med tiden. Det som vi här vill skriva om är moskéns roll i dagens Sverige.
Moskén skapar enhet och samhörighetskänsla mellan muslimer. Det är en plats där våra sociala nätverk förstärks och våra barn växer och känner trygghet, något som vi starkt behöver i en värld som bidrar till att folk blir inåtvända och ensamhet och övergivenhet är den dominerande känslan.
Moskén är en plats för rationalismens och ljusets röst, något vi alla, inte minst våra yngre, behöver i en värld där irrationalism och mörkren sveper över allt, inte minst i våra egna hjärtan.
Den är Guds hus där vi påminner varandra om Gud och vänder oss gemensamt till Honom. Det är livsviktigt och nödvändigt i en materialistisk miljö som ignorerar våra själar.
Moskén är en plats som presenterar den förnuftsenliga islamens röst i en tid där medvetet snedvridna röster har fått splittra muslimer och presentera olika pseudoislamer.
Muslimer har flera hundra lokaler som används som moskéer i Sverige. Ledarna är ansvariga att i första hand försvara den muslimska identiteten som blir allt mer ifrågasatt och utpekad. Självfallet är detta en svår uppgift, inte minst p.g.a. utsatthet och brist på resurser.
Moskén är ett institut som inte endast skyddar muslimer, utan även medborgarna som ser upp till den. Ledningen i olika moskéer har försökt se till att folk kan utveckla sig, inte endast i det heliga, utan även i profana frågor genom olika språkkurser, läxhjälp och även skolundervisningar, träffar och annat som fördjupar deltagarnas insikt i samhällsfrågor. Andra samhällsfunktioner som moskén bör fylla är familj- och socialrådgivning.
Moskéns styrka består inte i dess storlek eller tjockleken på dess väggar, utan främst i två olika pelare; en ledning, bestående av insiktsfulla medlemmar och imamer som ser till att islam, moskén och muslimer blir rätt presenterade i samhället. Den andra pelaren utgörs av mängden troende muslimer som var och en enligt sin förmåga stödjer moskéns uppgifter. Detta eftersom en byggnad utan ledning och följare bara är en livlös plats.

Den levande moskén bör samarbeta med krafter som vill se muslimer vara integrerade i samhället. Ett misslyckande för integrationen innebär att muslimer tvingas till assimilering eller marginaliseras. Sådana utfall kommer definitivt inte att vara till samhällets gagn.
Idag står moskéers ledning framför många utmaningar och bär således ett stort ansvar, en stor och känslig uppgift. Denna uppgift genomförs inte inom moskéns väggar eller på dess hemsidor, snarare ute på gatan och främst i förorter, där ungdomar känner sig marginaliserade och därför blir passiva medborgare som belastar sina familjer och samhället, eller i värsta fall faller byte för kriminella gäng.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button