Budskapet 01Nyheter

Vad säger Guds religion om personer med funktionshinder?

Den 3:e december är allmänt känd som den internationella handikappdagen, Internationella dagen för personer med funktionshinder eller Internationella dagen för handikappade. På den dagen arrangeras det seminarier och aktiviteter för handikappade i Sveriges största städer och politiker och invånare informeras då mycket om funktionshindrade människors situation.

Islam har vid flera tillfällen betonat på vikten av att hjälpa de som har funktionsnedsättning och sett till att de får den hjälp som behövs.

Här följer några hadither:

Imam Ridha (fvmh) sa: ”Gud har ordnat en hög ställning för smärtdrabbade och handikappade personer i paradiset.” (Guzideye Kafi, vol. 1, s. 228)
Imam Ridha (fvmh) sa: ”Gud har gjort kapabla personer ansvariga att ordna sjuka, funktionshindrade och olycksdrabbade personers ärenden.” (Musnad al-Imam al-Ridha, vol. 2, s. 20)
Imam Musa Kazim (fmvh) sa: ”Din hjälp till oförmögna personer är den bästa allmosan.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 437)
Imam Baqir (fvmh) sa: ”En blind person som kommer att möta Gud och har hopp om belöning och älskar Profeten Muhammeds familj (fvmd) kommer att möta Gud utan någon räkenskap [av handlingar].” (Padashe Nikiha va Keyfare Gonahan, s. 497)
Profeten Muhammed al-Mustafa (fvmh) sa: ”Om någon kontinuerligt uppfyller ett av en blind persons värdsliga behov tills Gud fyller dennes behov kommer Gud att rädda denne från hyckleri och helvetet, besvara 70 av dennes önskningar i den här världen och hela tiden att omfamna den med Sin barmhärtighet så länge som den uträttar den blindes ärende.” (Bihar al-Anwar, vol. 1, s. 248)

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)

Related Articles

One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button