ArtiklarDagens Muslim 09Ledarartiklar

Vad säger islam om våld?

Islam har på grund av terrororganisationers skrämmande brott, somliga muslimers illgärningar samt massmedias nedsvärtning, kopplats till våld. Mycket av islamfientligheten är på grund av ISIS vilket är ett ont skott från det ruttna trädet Al-Qaida. Dessa organisationer har skrämt icke-muslimer och även många muslimer bort från islam.

Innan jag går in på vad islam har redan på 610-talet sagt om våld och hur olika irrläror har förvrängt islam är det viktigt att uppmärksamma läsaren på 2 viktiga punkter:

  1. ISIS har stöd av vissa diktatoriska regimer och grundar sig på en wahabitisk ideologi.
  2. Koranen kan tolkas olika och vi är därför skyldiga att hålla oss till de riktlinjer som profeten gett för en korrekt förståelse av Koran. Det är annars naivt att tillskriva profeten Muhammed en lära trots att han redan på 610-talet har avfärdat den. Lärda muslimer kan spekulera om vad olika verser betyder men den som vill med säkerhet veta vad en vers har för budskap bör vända sig till vad profeten och de ädla efterträdarna från hans avkomma har lärt.

Som det kommer att förtydligas i denna artikelserie vill islam förhindra våld.

Det är nyttigt innan vi studerar hur olika missbrukade koranverser bör tolkas enligt Koranen och profetens lära att avslöja för läsaren som inte är insatt i islam att denna organisation har brutit islams mest grundläggande principer.

  1. ISIS kan med lögner och misstolkningar helga självmordsbombningar och mord på icke-muslimer och muslimer, men varför dödar de barn?
  2. Vad har de för ursäkt att spränga moskéer som är muslimernas heligaste platser? Varför vill de spränga Kaba som muslimerna under sina dagliga böner vänder sig mot?[1]
  3. Med lögner helgar de mord på sina fiender och likasinnade rivaler men hur kan de helga att bränna, grilla och släpa folk till döds?
  4. Hur kan de låta barn avrätta folk? Hur kan de helga sin användning av oskyldiga barn som självmordsbombare?

Dessa och många andra punkter avslöjar för oss att den här organisationen inte kan tillskrivas islam utan ondskan själv. Det är därför felaktigt att diskutera hur de tolkar olika koranverser, men nödvändigt att förklara för läsaren koranverser som ISIS och islamfientliga krafter använder för sina respektive hat-ideologi.

Jag vill avsluta denna artikel med två verser en som ISIS använder och en som visar hur islam och troende muslimer bör förhålla sig till krig. Nästa artikel kommer att ta upp flera verser av respektive kategori. Den som vill ha en välgrundad och riktig förståelse av vad islam säger om fred, våld och krig bör ta hänsyn till alla aktuella verser från både kategorierna.

Den första versen missbrukas av ISIS och islamfientliga krafter till skillnad från den andra versen som uppmärksammas sällan och visar tydligt vad Koranen säger om krig:

”DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä;”(47:4 Bernström).

”Var gång de tänder krigets eld, låter Gud den att slockna. Deras hela strävan är att störa ordningen på jorden och att sprida sedefördärv – och Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden”(5:64 Bernström).

Skillnaden mellan dessa två verser är att den första vilken oftast missbrukas handlar om ett krig som muslimer var tvungna att ta. Den andra versen gäller alltid och lär oss att Gud ur ett islamiskt perspektiv är mot krig, något som bekräftas av många andra koranverser samt av att ett av Guds namn just är Fred.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button