ArtiklarDagens Muslim 49Tidningsnummer

Islams syn på giftermål

Giftermål är den första byggstenen i bildandet av familj och naturligtvis även samhället. Mängden tanke och reflektion kring detta påverkar samhällets framsteg eller tillbakagång, uppgång eller nedgång. Giftermål har många effekter och resultat såsom sexuell tillfredsställelse, förökning och generationers överlevnad, mänsklig perfektion och utveckling, lugn och ro, kyskhet och mycket annat.
Av denna anledning har islam – i form av en himmelsk skola – inte bara ansett det vara en älskvärd och helig handling utan har även starkt rekommenderat det för ungdomar. Varje äktenskap har sina egna speciella mål, men bland dessa är vissa mål mindre värdefulla och mindre viktiga och således inte beständiga och kan inte garantera parets lycka för alltid eller ens under lång tid. Vissa är hedervärda och viktiga och därför bestående. Därmed bör äktenskapet tänkas igenom med hänsyn till dessa mål.

Giftermål är en bidragande orsak till att man räddas från ensamhet och är en orsak till generationers överlevnad. Att avstå från det kan ge upphov till beteendemässiga avvikelser och ibland fysisk ohälsa. Därmed är den bästa och högsta välsignelsen – enligt islam – för varje man och kvinna att bilda en familj.

Det är osannolikt att det skulle finnas någon skola bland olika skolor och religioner som diskuterat lika mycket om giftermål som religionen islam har gjort. Enligt Guds religion, islam, är äktenskap rekommenderat och betonat och har presenterats som en av profeternas (frid vare med dem) traditioner. En ungdom som underkastar sig det, är i själva verket lyckosam och i harmoni med skapelsen. Enligt islam är giftermål ett heligt förbund som bygger på speciella regler, seder, traditioner och lagar.
Det finns många ungdomar som träder in i äktenskapslivet med förutfattade meningar och drömtankar, och som vill skapa grunden för ett hälsosamt centrum genom slump och chans. Detta trots att det är som att lägga grunden för en byggnad på en svag och skakig mark som inte kommer att vara en säker plats att bo på, om man ingår äktenskap utan ett noga genomtänkt syfte och metod.

Familjen har länge varit centrum för all form av social och fokuserad rikedom för skapande och utveckling av personligheter. Dess öde och liv beror på samhällets öde och liv, och dess roll för ett samhälles enhet och storhet är extremt grundläggande. Därmed kan en sådan viktig angelägenhet inte betraktas med vårdslöshet och nonchalans. Människan har behov i livet som måste tillgodoses, och precis som hon behöver mat, medicin, kläder och bostad är hon också i behov av att tillfredsställa sina sexuella, intellektuella och moraliska behov.

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button