ArtiklarDagens Muslim 14

Varför fäster islam stor vikt vid giftermål?

Giftermål är det första steget för att bilda en familj, och graden av hur det tänks igenom och planeras påverkar graden av samhällets framgång, tillbakagång, uppgång eller nedgång. Giftermål har många effekter och resultat, vilka bl. a. är att den sexuella naturen tillfredsställs, att ättlingar kommer till och att blodet lever vidare, att människan når sin perfektion, lugn och ro och kyskhet.
Därmed anser inte bara islam, i form av en himmelsk religion, att det är en helig handling, snarare råder den unga människor till det med betoning. Vartenda giftermål har sina speciella mål. Vissa av dessa mål uppmärksammas inte som dem bör, och resultatet blir att giftermålen inte håller länge och att de inte kan försäkra parets lycka för alltid, eller t.o.m. för en längre period. Vissa av dessa mål är väldigt viktiga, och uppmärksamhet till dem leder till hållbara giftermål. Således lämpar det sig att människor har dessa mål i åtanke när de gifter sig.
Av denna anledning har distansering från giftermål, som räddar människor från orenheter, ensamhet och blir en orsak till att familjen lever vidare, alltid lett till obalans, perversitet och att personligheten blir korrupt och kanske t.o.m. att kroppen drabbas av sjukdomar. Därmed är familjebildning den bästa och högsta välsignelsen för varenda kvinna och man.
Det finns nog ingen religion eller doktrin som har diskuterat så mycket om giftermål som islam. Utifrån islams synvinkel är giftermål en rekommenderad handling som betonats och beskrivits som en av profeternas (fvmd) traditioner, och en ungdom som gifter sig är i verkligheten ett med skapelsen och naturen.
Utifrån islams synvinkel är giftermål ett heligt förbund som äger rum i enlighet med speciella regler, etiketter och seder, ceremonier, traditioner och lagar.
Ofta säger man att familjen är ansvarig för många av samhällets brister och missöden.
Många ungdomar ingår i äktenskap med fördomar och drömliknande tankar och vill skapa en grund för en hälsosam miljö via chans, samtidigt som ingång i giftermål utan mål och en betänkt metod är som att placera grunden av en byggnad på en svag grund, som inte kommer att skapa tillit för en plats att leva på.
Familjen har sedan förr i tiden varit centrumet för all form av social förmögenhet och en miljö för att skapa och träna personligheter. Dess liv och öde beror på samhällets liv och öde, och dess roll i ett samhälles enighet och storhet är extraordinärt grundläggande. Således går det inte att nonchalera eller vara oaktsam gentemot en sådan viktig angelägenhet. Människan är i behov av saker i sitt liv som måste besvaras, och på samma sätt som hon är i behov av mat, medicin, kläder och bostad är hon sexuellt, intellektuellt och moraliskt sett i behov.

I denna del av publikationen DM vill vi att så gott det är möjligt och kortfattat skriva gällande filosofin och målet med giftermål och kasta en snabb blick på denna betonade islamiska tradition utifrån vissa koranverser, traditioner och uttalanden från experter. Men innan vi börjar med denna diskussion passar det sig att vi bekantar oss med ett par punkter.

 

Vad är giftermål?
Giftermål är ett traditionellt avtal för accepterandet av ett ömsesidigt löfte för att bilda ett familjärt liv så att giftermålets båda parter ska stanna inom en bestämd och känd gräns under livets gång. Detta avtal måste upprättas med både kvinnans och mannens fullständiga tillfredsställelse, vilja och frihet. I ljuset av det skapas ett väldigt nära förhållande mellan dem. Detta avtal är en ömsesidig relation och förbindelse som utförs via bestämda ord och meningar. Detta kallar vi för ett kontrakt (’Aqd) eller löfte.

Vad betyder ordet ’Aqd?
”’Aqd” är ett arabiskt ord som direkt översätts till ”att knyta” och terminologiskt betyder det allt som skapar en relation (avtal) mellan två personer eller grupper.

Filosofin och målet med giftermål
Målet med giftermål är att svara positivt till Guds tradition och att skapa ättlingar, både för mannen och för kvinnan. Därmed har båda två en och samma trosuppfattning. Filosofin med giftermål baseras på dessa två grunder; religionens kriterium och dygd. Som resultat blir målet med giftermål och att skapa barn heligt och inget världsligt blir ett kriterium för det.
Generellt är nödvändigheterna med giftermål följande:
1. Personliga
2. Sociala
3. Religiösa

I de kommande tre numren i DM kommer vi att berätta om var och en av dessa nödvändigheter.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button