ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 36HälsohörnaTidningsnummer

Hälsohörna 22 – Kognitiva och beteendemässiga symptom

Depression; del 2

I det föregående numret definierade vi vad depression är och vi visade på några av dess känslomässiga och motivationsmässiga symtom.

Deprimerade människor har vanligtvis en känsla av meningslöshet, tomhet och hopplöshet. Till exempel har en deprimerad person mycket pessimistiska uppfattningar om sina förmågor. Den anser att andra inte kan hjälpa den och den är säker på att en mörk och dyster framtid väntar på den.
Dessa personer anklagar vanligtvis sig själva för att vara tafatta och inkompetenta, de kritiserar sig olämpligt och irrationellt, och de förlöjligar och förringar sig själva.
Många av dem tror att deras död är till förmån för de i omgivningen och de bär på självmordstankar.
De har en oförmåga att koncentrera sig och en oförmåga att fatta snabba och enkla beslut. Deprimerade människor har felaktiga och bristfälliga uppfattningar, alltså att de har irrationella trosuppfattningar som vanligtvis leder till dåliga beslut.
Deprimerade personer uppvisar också beteendessymtom, bland annat långsamt tal och beteende, och de besvarar andra med korta meningar. De är fysiskt inaktiva och de har ingen lust att träna. De stannar i sängen i timmar och upplever ständigt trötthet, matthet och energibrist, och de minsta arbeten tar mycket energi från dem.
Deprimerade individer tar vanligtvis lång tid på sig innan de svarar på frågor, eller så säger de ingenting alls, och de uppvisar reaktioner sent. De bryr sig inte heller om sitt utseende eller personliga hygien.
I nästa nummer kommer vi att fokusera på de fysiologiska symtomen på depression.

Review Overview

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button