ArtiklarDagens Muslim 07

Allmaktens nätter – Layali al-Qadr

Månaden Ramadan är av hög betydelse när det kommer till Gudsdyrkan, rening av vår kropp och själ och för att känna medlidande med de fattiga. Det är många välsignelser att ta vara på och denna vackra och heliga månad avslutas med dessa gyllene nätter.

Den 19:e, 21:a och 23:e dagen av månaden Ramadan är en av årets mest välsignade dagar. En bön under denna natt motsvarar en bön under tusen månader. Det är under dessa nätter som ens öde för kommande år bestäms och det är framför änglarna och vår Tids Imam (fvmh) som Gud presenterar vad Han anser oss vara värda.

Det är många rekommenderade handlingar såsom:

  • Göra ghusl (tvagning) så nära skymningsbönen som möjligt
  • Ge sadaqa inför dessa heliga nätter
  • Be böner som är kopplade till Allmaktens nätter
  • Söka Guds förlåtelse
  • Hålla sig vaken genom natten med åkallan och bön

Det finns också program i moskéerna runt om i världen där man kan ta del av gemensamma program så att man tillsammans kan läsa den Heliga Koranen, åkallan och även bryta fastan. Ett av de vackra momenten som man gör är att man lägger den Heliga Koranen på sitt huvud och läser en bön med intentionen att man vet att det endast är genom dess vägledning som vi kan finna till den rätta vägen. Åkallor såsom ”Jawshan al-Kabir” och ”Makarim al-Akhlaq” kommer att bli reciterade och tillsammans kan vi reflektera över deras ord och djupa meningar.

Ni är alla hjärtligt välkomna till Imam Ali Center för ett gemensamt program, ceremonin för Imam Alis (fvmh) martyrskap och för att bryta dagens fasta.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button