ArtiklarDagens Muslim 20

Abraham – en gudomlig profet

Eid al-Adha (offerhögtiden) är en av de stora islamiska högtiderna som påminner oss om det vackraste exemplet av människans underkastelse till Gud, den Upphöjde. Eid al-Adha är offrandets, självuppoffringens, uppriktighetens och kärlekens högtid. Att offra sitt kära barn, i Guds väg, var en gudomlig prövning för profeten Abraham (fvmh), och Eid al-Adha påminner oss om det. Islam vill även att muslimerna ska fira Eid al-Adha varje år för att de alltid ska bevara de gudomliga grunderna och värdena för att följa Guds befallningar och att behaga Gud.
Herren befallde Abraham att offra sin käre son Ismael.
När Abraham förmedlade Guds befallning för sin son sa Ismael:
”Å käre far! Utför Guds befallning. Du kommer att finna mig vara en av de tålmodiga.” En vacker morgon gick Ismael hand i hand med sin far i Minas öken mot offerplatsen.
Plötsligt dök en bagge upp framför Abrahams ögon och en röst sa: ”Å Abraham! Du har framgångsrikt klarat detta prov, må Gud vara nöjd med dig!”.
På detta vis offrade Abraham en bagge enligt Guds befallning. På dagen för ’Id al-Qurban offrar pilgrimerna för Guds skull och säger: ”Å Gud!
Vi har även underkastat oss Din vilja likt Abraham. På denna dag bryter vi oss loss från kedjorna av fångenskap och böjelser så att vi mer än tidigare kan närma oss Dig.”

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button