ArtiklarDagens Muslim 49Islamiska personligheterTidningsnummer

Jabir ibn Abdullah Al-ANSARI – ”Den mångårige kompanjonen och Karbalas första pilgrim”

Islamisk personlighet

Jabir ibn Abdullah al-Ansari, född ca år 607 e.Kr. i Medina, var en lojal och framstående kompanjon till islams ärade profet Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) och de fem första felfria Imamerna (frid vare med dem).
Jabir är bland annat väldigt känd för att ha förmedlat många hadither från den Helige Profeten (Gvhf). Han återberättade många hadither, bland annat den kända Lawh-hadithen som innehåller namnen på de tolv shiaimamerna (fvmd), samt de kända haditherna Ghadir, Thaqalayn, Radd al-Shams och Sadd al-Abwab.

Jabir deltog i det andra förbundet till Profeten (Gvhf) vid al-’Aqabah tillsammans med 70 andra Medinabor innan utvandringen/hijra hade ägt rum. Han var då den yngsta personen bland dem alla. Han deltog i många krig under Profetens (Gvhf) tid och han närvarade även i Imam Alis (fvmh) armé i Siffin-kriget.
Under tragedin i Karbala då Guds Sändebuds (Gvhf) dotterson Imam Hussein (fvmh) och hans följeslagare dödades av umayyadkalifen Yazids armé, var Jabir en gammal man och han närvarade inte under massakern. Efter att Jabir hade hört att den tredje Imamen Hussein (fvmh) hade blivit martyr reste han till Karbala tillsammans med sin student ’Atiya ibn Sa’d al-’Awfi.
Enligt den store lärde Sheikh Tusi var Jabir Imam Husseins (fvmh) första pilgrim och han kom till Karbala den 20 safar samma år som Imamen blev martyr. Pilgrimsfärden ägde alltså rum 40 dagar efter Imam Husseins (fvmh) martyrskap under ashura (den 10 muharram), och i nutid besöker miljontals muslimer Imam Husseins (fvmh) helgedom i Karbala varje år under arbain (40 dagar efter ashura). Det har rapporterats att Imam Husseins (fvmh) familj nådde Karbala under de dagarna som Jabir var där, och att de sörjde för Imam Hussein (fvmh) tillsammans.
Jabir besökte Martyrernas mästare Hussein (fvmh) som om han var en pilgrim under vallfärden hajj eftersom han hade hört från Profeten (Gvhf) att varje steg han tog för att besöka Martyrernas mästare (fvmh) har belöningen för flera hajj och umra.
Jabir gick bort ca år 697 e.Kr. (78 AH) och blev ca 90 år gammal. Bland Profetens (Gvhf) kompanjoner var Jabir den sista personen som lämnade världen.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button