ArtiklarDagens Muslim 59LedarartiklarTidningsnummer

Gud kallar oss tillbaka till fredens boning

Ledarartiklar

Vad är det som har fyllt mänsklighetens liv med spänning? Kan den plågsamma situationen i våra inre liv, liksom i vår omgivning och på världsarenan, uppstå slumpmässigt? Självklart finns det orsaker och rötter som vi behöver förstå för att kunna bidra till och behandla problemet. Den som saknar insikt om detta kan lätt förväxla ett problem med dess grund och symptom.

Krigen i olika delar av världen, den ökade spänningen mellan större och mindre makter, psykisk ohälsa och kriminalitet är egentligen bara symptom, varningssignaler som blir allt starkare. Dessa motsättningar, konflikter och sammandrabbningar har en gemensam grund.
Vi behöver inte bemöda oss länge för att identifiera den gemensamma roten till våra personliga eller globala problem. Det är människan själv som ligger bakom eländet och förstörelsen, och det är inom henne som kaoset uppstår innan det tar form i den fysiska världen.
Ingen människa kan övertrampa, kriga mot, svika, hugga eller kränka sin medmänniska om hon inte först har svikit, huggit, förödmjukat och krigat mot sig själv. Splittringen och disharmonin i våra liv återspeglar de stora inre konflikterna som äger rum inom oss.
Formeln är enkel: Ju mer frid det finns i människors inre, desto fredligare blir världen. Den som vill arbeta för fred på lokal eller global nivå bör därför sträva efter att skapa fred inom människan. Det är i slutändan människan själv som ligger bakom kriserna, spänningarna och eländet i vår värld.

Det är därför inte religioner som skapar världskrig, utan den förvridna människan som missbrukar allt för att inbilla sig att bli rikare, mer kända, mäktigare etc. Det finns bara ett botemedel mot denna sjukdom, nämligen att uppnå inre frid och harmoni. Det är lätt att tala om detta, men svårt att uppnå ett sådant högtstående mål. Det är inte mindre svårt än att skapa fred mellan två ärkefiender.
Svårigheten med att uppnå inre frid ligger i att de inre krigens drivkrafter i vår inre ocean är en del av oss och kan därför inte utplånas. Våra drivkrafter behöver vägledas och styras av förnuftet för att kunna vara i harmoni med varandra, de kan inte utplånas. Om vi inte lyckas med detta uppdrag kommer en eller flera av våra drivkrafter att förvirra eller till och med styra förnuftet.
Varför betonar islam vikten av att följa förnuftets begränsningar och sträva efter inre och yttre fred? Att besluta sig för att låta förnuftet reglera våra drivkrafter är ett grundläggande steg som förbereder oss att smaka på den heliga kärlekens sötma, vilken fyller oss med glädje och entusiasm för vår andliga utveckling och fullkomlighet.
Det är därför omöjligt att vara en sann monoteist om man inte har uppnått inre frid samtidigt.
Islams kärnbudskap är därför: Fred inom oss och fred i vår värld. Gud vill att vi undviker och bekämpar krig, om vi inte blir tvingade till det.
Därför läser vi i Koranen: ”Varje gång de tänder krigets eldar, släcker Gud dem.” (5:64). Detta beror på att yttre krig har en negativ effekt på människans välbefinnande och andliga perfektion.

Ju mer frid det finns i människors inre, desto fredligare blir världen

Även när en grupp strider mot muslimer och är redo att ingå fred uppmanar Gud till att uppnå fred. (8:61) Fred är viktig eftersom ju mer genuin fred som finns i vår värld, desto lättare kan samhällen och dess medborgare ta steg mot sin Skapare. Detta beror på att Han själv är freden, såsom Han presenterar sig själv i Koranen (59:23) och kallar mänskligheten till fridens boning (10:25).
Följande vers summerar islams budskap: ”Genom Koranen vägleder Han dem som följer Hans behag till fredens vägar, tar dem ut ur mörkret till ljuset med Hans tillåtelse och leder dem på den raka vägen.” (5:16).
Vi lever i mörkren som vi själva skapar och förvärrar och kan således varken finna fredens vägar eller smaka dess sötma. Om vi önskar att finna vägarna till inre frid bör vi låta vår vilja följa Skaparens vilja. Då kommer fredens vägar att leda oss från de oändliga mörkren mot det gudomliga ljuset. Han utlovar oss:
”För dem som följer sin Herre väntar fridens och salighetens boning.” (6:127).
Islam uppmanar människan att sträva efter en gudomlig moral. Gud är fred, all genuin fred strömmar från Honom, medan krig och elände har sitt ursprung i människans inre avgudar. Den fördärvade människan är spänd och förbereder sig ständigt för krig även när det är ”fred”. Det är resultatet när människorna uppfattar varandra som ett hot och behöver alltid vara på vakt för att försvara sig och sina gränser mot potentiella fiender.
Den riktiga fienden är våra inre avgudar som avlägsnar oss från varandra. För att vara i samklang med den universella harmonin som ekar och manifesteras i hela skapelsen, från galaxerna till de minsta atomerna behöver vi bekämpa dessa avgudar. Alternativet till denna heliga fred är någon form och nivå av smärtsamma kollisioner som människan vållar med tillvaron.

Fahad fadhel

User Rating: 4.61 ( 8 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button