ArtiklarDagens Muslim 13Ledarartiklar

Dagens Muslim fyller ett år!

När Imam Ali Islamic Center för ett år sedan bestämde sig för att publicera sin första officiella månatliga tidning på svenska ansåg många av centrets medlemmar att det var svårt att klara av en sådan publikation p.g.a. finansiella problem och brist på mänskliga resurser.
I december 2016, i samband med profetens födelsedagshögtid (frid vare med honom & hans familj), publicerades det första numret av Dagens Muslim (DM). Några av centrets ungdomar och medlemmar har samlades varenda månad tillsammans och planerade för det kommande numret.
Redaktionen består av skribenter, översättare och designer. En rådgivare med lång erfarenhet inom journalistik samarbetar även med denna publikation. Trots att redaktionen har andra angelägenheter har den med små finansiella resurser hittills lyckats erbjuda 13 nummer av DM för sina läsare. Ett par gästskribenter har bjudits in för utvecklingen av DM.
Under det gångna året har många bra och dåliga händelser ägt rum i vårt land. DM har försökt att täcka dessa händelser med hänsyn till de mål som sattes för den.

Olika religiösa och kulturella artiklar med hänsyn till olika islamiska tillfällen, information om arbeten och projekt för muslimers integration i Sverige och presentation av islams åsikter om kvinnans roll i samhället är bland de grundläggande målen för artiklarna i denna tidning.
Bland DM:s viktiga arbeten är tillägnandet av en speciell sektion för barn och en annan för presentation av viktiga historiska personligheter i Sverige.
Kanske var terrorattacken den 7 april på Drottninggatan i Stockholm och den anlagda branden i Imam Ali Islamic Center i Järfälla den 30 april var de två största och sorgligaste händelserna som DM skrev om.
Från första början lanserade DM www.dagensmuslim.se där det finns möjlighet att läsa tidningens alla artiklar och nyheter. Denna hemsida uppdateras vid varje månadsskifte i samband med publiceringen av nya nummer.
Fr.o.m. det 10:e numret lades även konstsektionen till.

 

Nu när vi närmar oss årets slut och DM:s nyår även börjat ber vi till Gud, den Barmhärtige att hjälpa oss alla så att vi även kan fortsätta med detta projekt i framtiden.
Ni läsares stöd till tidningen har utan tvekan varit viktig. Er kritik och era förslag kommer att påverka utvecklingen av DM. Redaktionen har som mål att ge större vikt till vissa ämnen som verkar vara viktiga under nästa år. Vilka frågor borde ha högst prioritet enligt er: Nyanländas och muslimers roll i Sveriges utveckling, samarbete med andra religioner, muslimernas framtid i Sverige eller andra frågor?
Vi välkomnar era åsikter och förslag. Maila era åsikter till:
info@dagensmuslim.se
DM välkomnar också era artiklar och samarbete.
Kontakta oss för mer information.
Vi på DM:s redaktion vet att vi är långt ifrån idealet.
Arbetet fortsätter…

 

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button