ArtikelserieDagens Muslim 36Tidningsnummer

De levande miraklen – del 2 – Koranen, ett unikt verk!

Kristus utlovade ett annat sändebud som kommer med hela sanningen och har hela världen som målgrupp. Därav betitlas han som sanningens ande (Joh. 16:12-15).
Behöver Gud sända andra profeter efter den som kommer med hela sanningen?
Antagligen inte och därav är den utlovade unik. Han är den sista bland profeterna med ett världsomfattande uppdrag och med hela sanningen, dvs. kompletta läran som lära.

På vilket sätt vittar Gud om sina profeter?
Han stödjer dem med mirakel vilka är något som människor står handfallna framför och inser att den som utfört underverket är sänt av Gud. För att framtida människor enklare skall komma till tro stödde Gud sin sista och unika profet också med ett unikt mirakel, Koranen. Detta vid sidan av andra mirakel som hans samtida fick bevittna. Många ifrågasätter existensen av profeternas mirakel, något som de inte kan göra mot Koranen.
Frågan är dock på vilket sätt är Koranen ett mirakel? Varför är människorna maktlösa att komma med ett sådant verk? Hur kan en bok bestående av ord och meningar driva mänskligheten till att tro på Gud och Hans budbärare?
Svaret på dessa frågor framkommer i korthet i denna och kommande artiklar.

Ett unikt verk ur alla synvinklar
Gud meddelar sitt budskap på det språk som profeterna och deras samtida förstod. Koranen är därför på arabiska men skiljer sig från profeten Muhammeds (s) egna hadither.
Koranen består av cirka 77800 ord.
Den är varken tematisk eller kronologisk uppenbarad eller sammanställd.

Den är varken prosaisk eller poetisk men den liknar båda.
Verserna har uppenbarats under 23 år, vid olika tidpunkter med ojämna mellanrum och vid skilda omständigheter. Ibland dröjde det flera veckor utan att Gud uppenbarade någon vers och ibland uppenbarades flera verser om dagen.
Varje gång ett tema behandlas så berörs också direkt eller indirekt relaterade frågor.
Hur borde ett sådant verk se ut när den efter 23 år sammanställs i en bok?
Koranen är inte endast harmonisk utan även mirakulöst på alla sätt.
Ju mer tid det går desto mer uppenbart blir dess gudomliga ursprung och framstående storhet.

Koranens fredliga utmaning och motståndarnas aggression
Profetens motståndare förföljde muslimer och krigade mot dem. De förvrängde islam genom att fabricera hadither etc. De gjorde verkligen allt vad de kunde för att förgöra islam men de valde och väljer bort en enkel och fredlig utmaning från Koranen, nämligen att fabricera något som liknar Koranen (bl.a. i 2:23-24, 10:38, 52:34). Om de lyckas då har de visat sig själva och muslimerna att islam inte har någon gudomlig ursprung.

Både hadither och koranverser hade uttalats av profeten, men utmaningen handlade endast om Koranen. Varför inte hadither? Och varför valde förnekarna att fabricerade hundratals, och senare efter profetens bortgång, tusentals hadither men inte ett enda koranliknandekapitel?

 

Artikelserien fortsätter i nästa nummer.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button