ArtikelserieDagens Muslim 37Tidningsnummer

De levande miraklen – del 3 – Försöken att efterlikna Koranen

Profetens samtida motståndare valde, på grund av hans vördade ställning innan islam, att först försöka locka och övertala honom med rikedom, makt och pengar. När han vägrade valde de blodiga metoder såsom tortyr, förföljelse och slutligen flera strider. Detta vid sidan av mjuka metoder såsom att anklaga profeten för dårskap, magi etcetera, samt fabricering av uttalanden som tillskrevs honom.
Den viktiga frågan är: Varför valde de islamfientliga bort Koranens fredliga och enkla utmaning, nämligen att författa ett koranliknandekapitel (2:23)?
Koranen svarar på denna fundering: ”Om ni inte gör detta, och ni kommer aldrig att göra det, frukta då elden” (2:24).

Varför var och är folk maktlösa att efterlikna Koranen?
När magikerna mötte profeten Moses insåg de att det han gjorde var ett mirakel och inte någon mer avancerad magi, därför deklarerade de direkt sin underkastelse och avrättades därför av Farao. Att Koranen utmanar sina förnekare att komma ett liknande verk förstods direkt av Meckaborna, vilka var kända för sin kärlek till poesi och vältalighet. Det fanns en daglig marknad där folk läste upp sin poesi och tävlade med varandra och de bästa poesierna hängdes upp på helgedomen Kaba väggar.
Dessa araber vilka dessutom var profetens främsta motståndare valde att inte konkurrera Koranen, men påstod att de kunde om de så ville (8:31). Varför författade de inte något men gjorde allt annat mot profeten? Visar inte det att deras påstående var en ren lögn?

Utmaningen antas
Flera har visat upp sina försök men bevisade bara Koranens mirakulösa retorik, vilken skiljer sig från profetens egna hadither och tal. Det kanske tidigaste försöket utfördes av Musailemeh som påstod sig vara profet och hade ett mindre antal anhängare. Han trodde att profeten var liksom honom ute efter makt och erbjöd samarbete med honom mot att själv få makt över en del av Arabien, något han inte fick. Han kände sig pressad att anta Koranens utmaning och försökte efterlikna några korankapitel bl. a. följande där Gud skildrar domens dag: Braket! Vad är braket? Och vad kan förmå dig att veta vad braket är? Den dag då människorna är såsom splittrade fjärilar… (101:1-4).
Kapitlet inleder med att väcka åhörarens uppmärksamhet med ett ord som beskriver ett ofattbart dunder eller slag mot jorden och människorna blir utom sig själva och såsom en annan vers uttrycker: Och du ser människorna bakfulla men de är inte bakfulla(22:2). Med 11 verser bestående av endast 42 ord målar Koranen upp flera scener vilka skildrar människans och naturens tillstånd, vilka de saliga respektive förfallna är och hur straffet och belöningen blir.

Musailemah utmanar Koranen genom att byta ut några ord: Elefanten, Vad är elefanten? Och vad kan förmå dig att veta vad elefanten är? Den har en grov svans och en lång snabel.
Han plagiera de tre första verserna och byter tema från Braket till elefanten och får innebördsproblem. I korthet: vad är syftet och budskapet som hans plagiat vill åstadkomma? Araberna visste dessutom hur elefanten såg ut så varför repeterar han frågan om elefantens?
Musailamahs tid och förmåga resulterade flera liknande och problematiska försök. Under 1900-talet gjordes det flera avancerade och mer genomtänkta försök, något som presenteras i nästa artikel.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button