ArtiklarDagens Muslim 41Tidningsnummer

Den bortglömda medicinen

Hur kan de trötta själarna få motivation? Hur kan de vissna hjärtan börja blomstra? Vad är den lugnande medicinen som snabbt ger effekt och saknar biverkningar?
Det är långa köer för folk som mår dåligt och behöver behandling i form av psykoterapi eller medicinsk behandling. Var och en bör bidra med det som kan vara till hjälp för ens medmänniskor. Vi är inte i stånd här att diskutera olika psykologiska teorier eller relaterade mediciner. Det psykologiska tillståndet kan presenteras och betraktas ur ett religiöst perspektiv, något som vi här försöker göra.
Den som plågas av depression saknar något viktigt i sitt liv, en viktig och ständig vinstkänsla. Detta eftersom Gud har skapat oss för att hitta en stor skatt innan vi vänder tillbaka till Honom. Vi måste alltså vinna något men oftast vet inte riktigt vad det är. Vi blir glada om vi vinner makt, en match, pengar eller när vi exempelvis får barn. Om vi efter en period inser att dessa inte var riktiga vinster och att vi misstog oss letar vi genast efter något nytt mål, en bättre vinst.
Vi lär oss, åtminstone ur ett islamiskt perspektiv, att den stora skatten som vi bör vinna är att ha en god relation med Gud. Det skänker oss styrka, vi fylls av motivation och kommer att övervinna svåra problem och utmaningar.
Hur kan någon som inte tror på Gud testa ett sådant heligt botemedel? Naturligtvis kommer en sådan person att alltid sakna skaparen i sitt liv men detta hindrar inte att man testar något som relaterar till den heliga medicinen.
Gud är det goda och allt gott härrör från Honom. Den som inte tror på källan får lov att testa det söta vattnet som strömmar från den. Den som känner sig dålig kan testa att göra något gott. Det kan vara att köpa några blommor och gå till närmaste ålderdomshemmet och visa sin kärlek till bortglömda medmänniskorna och se deras glada miner. Man kan hjälpa sina föräldrar genom att städa hemma eller på gården etc.
Välgörenhet handlar om att utföra eller rättare beskrivet vinna goda handlingar. Ja, goda handlingar är vinster som vi kommer att ta med oss. Därför försvinner glädjen av att ha fått en miljon i arv men sötman och glädjen av att dela ut dessa till svältande människor i vår värld kommer alltid att bestå. Detta eftersom denna glädje härstammar från dess heliga källa och kommer förhoppningsvis att leda oss så småningom till Gud själv.
Låt oss därför låta våra vissnade själar börja blomstra med gott handlande.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button