BarnDagens Muslim 63Tidningsnummer

Eid Al-Ghadir

Salam mina vänner

Snart är Eid ghadir här. Det är en dag vi firar. Det är vår största eid.
Varför då kanske du undrar?
Låt mig berätta det för dig här.
Det var en varm och solig dag.
Flera tusen människor var på väg till sina hem från mecka där de hade gjort hajj med Profeten muhammad. Imam Ali (fvmh) hade också gjort hajj och var på väg tillbaka från mecka till medina.
Plötsligt stannade profeten Muhammad upp vid en plats som heter Ghadir khumm. Ängeln Gabriel kom och talade om för profeten att han bar på ett viktigt meddelande som profeten skulle läsa upp för människorna.
profeten muhammad klev upp i en talarstol gjord av sadlar.
Det var många sadlar som las på varandra så att det blev lite som ett högt berg.
Profeten sa:
Min bortgång är nära. Jag kommer att lämna ifrån mig två viktiga saker efter mig. Något som ni muslimer alltid ska följa.
Det första är koranen
Det andra är ahlulbayt (fvmd)

Sedan höll han upp imam ali (fvmh) hand högt och sa till människorna att Allah hade befallt att imam ali skulle vara muslimernas ledare efter honom. Profeten sa:
Men konto mawla fahadha aliyon mowla.
Till vem jag än är mawla (mästare), är Ali mawla (mästare).

Profeten sa detta tre gånger.
När profeten hade sagt detta så kom
Ängeln Gabriel med ett nytt budskap från Allah swt, som sa att nu var islam fullbordat och fullständigt. I koranen hittar vi detta i den tredje ayan i suratul maida.
Kan du leta upp koranversen i koranen tror du?

 

Review Overview

User Rating: 4.13 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button