ArtiklarDagens Muslim 19

Månaden Ramadans välsignelser

Vi tackar Gud för att Han har gett oss chansen att uppleva en till Ramadan månad. Om Gud vill är denna månad hälsans, trygghetens, lugnets och förlåtelsens månad och månaden för förbundet med det gudomliga ledarskapet. Låt oss bekanta oss med en liten del av denna kära månads välsignelser!
Den välsignade månaden Ramadan är månaden för bordsdukens utbredning. Och vilken bordsduk det är! Guds Sändebud (fvmh & hf) sa: ”Hittills har ingen sett eller hört denna bordsduk och den har inte nått någons hjärta. Endast en grupp sitter vid denna bordsduk. Denna grupp består endast av fastande personer.” (Hukm al-Nabi (fvmh & hf), vol. 37, s. 6)
Detta är en bordsduk som finns under en månad och allt som finns på den är i överflöd. Om man inte kan ta del av denna bordsduk är man väldigt ignorant och oförnuftig.
Månaden Ramadan – tillfällets månad
1 – Månaden Ramadan är tillfällets månad att bli vän med Gud och månaden för ökning av fromhet och förstärkning av viljestyrka. De som säger: ”Vid Gud, jag ska aldrig synda igen!”, men som inte håller sitt löfte kan förstärka sin viljestyrka under denna älskade månad. Ni som undviker era tillåtna fruar under dagarna i månaden Ramadan kan även undvika för er förbjudna kvinnor under andra månader. Du som inte dricker vatten, speciellt innan solnedgången då det mörknar för dina ögon, kan även undvika droger, berusningsdrycker och förbjuden mat.
Profeten (fvmh & hf) har enligt en tradition sagt: ”Ifall en fastande person säger ”Jag fastar, fred vare med er!” eller ”Ursäkta att jag inte svarar dig!” som svar till någon som svär åt den är det i själva verket en slöja av ljus som kommer i formen av ett hinder och barriär från Guds barmhärtighet och hindrar denne från elden.” (Kafi) Sändebudet menar att personen kontrollerade sig själv. Månaden Ramadan är tillfällets månad för förstärkning av viljestyrka och gott uppförande och bemötande.
2. Det är månaden för ordning och planering; vi vaknar i tid och vi äter och dricker i tid.

Månaden Ramadans storhet
Den Helige Profeten (fvmh & hf) sa ”Om tjänarna visste värdet av månaden Ramadan skulle de önskat att det var Ramadan året om.” (Bihar al-Anwar) Därmed har våra stora lärda varit noga med att be två enheter av tacksägelse för att vi tack Gudskelov lever och får uppleva månaden Ramadan.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button