ArtiklarDagens Muslim 12

En slav som Profeten befriade och som nådde frälsning

Salman Farsi eller Salman Muhammedi var utan tvekan en av islams Profets och Imam Alis (frid vare med de) trogna kompanjoner. Trots att han tillhörde en aristokratisk persisk familj och hade en far som var en av religionen Zoroastrismens stormän i Iran emigrerade han till Levanten och sedan till Medina för att träffa islams Profet (frid vare med honom & hans familj).
Enligt islamiska historiker köpte Profeten Muhammed (fvmh & hf) ”Rozbeh”, som tillhörde staden Isfahan i Iran, för 40 dadelplantor och 160 dirham från en jude och befriade honom och gav honom det vackra namnet ”Salman” (Trygg/Säker).

Salmans framstående dygder
Salman är en perfektionssökande och självbyggd muslimsk förebild som samlat många höga värden hos sig. En del av dessa dygder är följande:
Närhet till Guds Sändebud (fvmh & hf)
Salman gick så pass framåt i trons och den islamiska föreståelsens väg efter att ha accepterat islam att han fick en hög ställning hos Guds Sändebud och prisades av de felfria (fvmd). En del av dessa stora personers tal om Salman är enligt följande:
a)I kriget Khandaq/Ahzab, som inträffade år 5 e. h. (626 e. Kr.) och då man grävde en vallgrav runt staden efter Salmans förslag, ville alla grupper att Salman skulle vara med dem. Emigranterna sa: ”Salman är från oss.”
Hjälparna sa: ”Han är från oss.” Profeten (fvmh & hf) sa: ”Salman är från vårat hushåll (Ahl al-Bayt (fvmd)).”
Muhy al-Din ibn ’Arabi, som tillhör sunnimuslimers stora lärda, sa följande gällande den Heliga Profetens (fvmh & hf) tal: ”Salmans förbund till Ahl al-Bayt (fvmd) talar om Guds Sändebuds (fvmh & hf) vittnesmål för Salmans höga ställning och rena och sunda själ, eftersom meningen med att Salman är från Ahl al-Bayt (fvmd) är inte ett familjärt förbund, snarare är detta förbund baserat på höga mänskliga egenskaper.
b)Jabir återberättar att Guds Sändebud (fvmh & hf) sa:
”Paradisets längtan efter Salman är mer än Salmans längtan efter paradiset. Paradiset älskar mer att få se Salman än vad Salman älskar att få se paradiset.”
c)Islams Profet (fvmh & hf) sa:
”Den som vill se en man vars hjärta Gud illuminerat med tro bör se på Salman.”

Han (fvmh) har även sagt:
”Salman är från mig. Den som förtrycker honom förtrycker mig och den som plågar honom plågar mig.”

Salmans kunskap
Islams Profet (fvmh & hf) sa: ”Om religionen var bland stjärnorna skulle Salman nå den.”
H. Exc. sa även: ”Salman är kunskapens hav vars djup inte går att nå.”

Salmans asketism
Salman, som var Profetens och Imam Alis (fvmd) sanna följare, följde deras väg och levde ett enkelt liv, t.o.m. när han var guvernör för Madain. Salmans asketism och upphöjelse hade sitt ursprung i hans djupa tro, eftersom den som har en starkare tro är friare från den här världens lockelser. Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Tron har tio nivåer. Miqdad är på den åttonde nivån av tro, Abu Dharr på den nioende och Salman på den tioende.”

Försvarandet av förmyndarskapets territorium
Det som är väldigt iögonfallande och intressant i Salmans liv är hans avsaknad i att vara likgiltig. Han närvarade på olika platser med fullständig vaksamhet och allvarlighet och tvekade inte ett ögonblick i att följa sanningens ledare/Imam. Han tog alltid varje tillfälle i akt till att säga sanningen och kallade muslimerna till Imam Alis (fvmh) ledarskap. Hans Excellens upprepade kontinuerligt detta tal från Guds Sändebud för folket: ”Ali (fvmh) är helt visst en dörr som Gud öppnat. Den som går in genom den är en troende och den som går ut från den är en förnekare.” – ”Ali är den bästa personen av denna nation.”

Review Overview

User Rating: 4.5 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button