ArtiklarDagens Muslim 32LedarartiklarTidningsnummer

Våra liv på sociala medier

Vi lever i en tid då teknologin har försett oss människor med många hjälpmedel för att förenkla tillvaron. Ibland blir det dock inte som vi tänkt; det som är menat att hjälpa oss kan istället skapa mer bekymmer för oss, och det som är menat att ge oss glädje kan istället vålla oss fler sorger.
Sociala medier är ett sådant teknologiskt framsteg som, trots dess många positiva aspekter, kan vara en källa till oro och ångest för många människor. För många människor börjar närvaron på sociala medier som något positivt – man får möjligheten att hålla kontakten med vänner och släktingar, och får en möjlighet att följa vad som händer i deras liv. Man får även tillfället att stifta nya bekantskaper och lära känna släktingar som man kanske inte visste att man hade. Så långt är allt gott. Men snart börjar även nackdelarna visa sig.

De flesta människor delar endast med sig av en sida av den verklighet som är deras liv.
Detta i sig är naturligt – man ska kanske inte förvänta sig att människor delar med sig av sina vardagsbekymmer, familjetrubbel och annat som kanske är av intresse endast för de mest vetgiriga bland oss. Men detta leder också till att det man får se av andra människors liv är blott en selektiv verklighet – en hägring. Med andra ord ser man bara en fasad, vilket i sin tur leder till fasād (arabiska för fördärv och moraliskt sammanfall).
För i den stund man jämför sitt eget liv med sina vänners, eller släktingars, eller, än värre, sina fienders, uppstår bekymren:
Hur kommer det sig att han/hon reser dit? Varför kan inte min partner köpa ett sånt smycke till mig? Varför kan inte min partner laga sådan mat till mig? Varför är deras barn duktigare än mina?
Man ser endast det positiva som andra människor delar med sig av, men är olyckligt ovetande om deras utmaningar och bekymmer. En falsk föreställning byggs upp om andra människors liv, vilket i sin tur leder till att avundsjuka uppstår.

På så vis skapar många människor mer lidande för sig själv; för vissa stannar det vid en tyst jämförelse, för andra blir det en hetsig kamp att försöka konkurrera med andra människors livsstilar. I värsta fall förgiftas relationer, medan andra bryter samman.

Det betyder självklart inte att man måste undvika sociala medier helt, men däremot bör man vara medveten om att den världen är en föreställning – liksom de världar man stöter på i andra typer av medier.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button