01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 29Tidningsnummer

Gud och människornas vägledning

En av Guds välsignelser över Hans tjänare är att skicka profeter för att ge en korrekt förståelse av världens Skapare och även av världen och dess egenskaper och hur man ska leva i den för att nå den verkliga perfektionen.

De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en predikan angående detta ämne:
”Prisad vare Guden som blev känd utan att bli sedd, och skapade utan att anstränga Sig. Han gav existens till skapelser med Sin kraft och gjorde rebelliska personer till Sina tjänare och blev överlägsen genom Sin förlåtelse över alla stora personer. [Han] är Guden som valde ut världen som boplats åt skapelserna och sände Sina profeter för människornas och de osynliga vasernas vägledning, för att få dem att lära känna världen som den är och akta sig för världens skadligheter och visa nackdelarna med materialism (att dyrka världen) genom att nämna parabler, liknelser och det som ger lärdomar, att påminna om friskhet, sjukdomar och det som är tillåtet och förbjudet, det som Gud har förbjudit från paradiset och helvetet för lydiga och rebelliska tjänare och tala om verktygen för att nå nobelhet eller dalande och låghet.”
Den 21 av den heliga månaden Ramadan är minnet av Imam Alis (fvmh) martyrium. Vi vill härmed beklaga sorg ankomsten av denna högtid och må Gud den barmhärtige att bevilja oss äran att följa imamens väg.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button