ArtiklarDagens Muslim 10

Berättelsen om Abraham och Ismael, en unik historisk händelse

Att offra djur i form av ett religiöst slagord, sed och legitimitet härstammar från profeten Adams (fvmh) tid. Men när den unika och häpnadsväckande händelsen ägde rum för profeten Abraham (fvmh) då han i den historiska händelsen utan dess like gjorde sig redo för att offra sin ende son, Hans Helighet Ismael (fvmh), och efter att profeten Abraham blev känd för det svåra historiska provet fick offergåvan en speciell ställning och betydelse i de himmelska religionerna. Detta är eftersom profeten Abrahams (fvmh) personlighet respekteras av alla följare till de himmelska religionerna (judar, kristna och muslimer). Den omskakande och häpnadsväckande berättelsen har nämnts i suran Saffat (37:101-113) i den Heliga Koranen och Bibeln bekräftar den även.

Alla profeters (fvmd) liv är fulla av svårigheter, men den stora historiska personligheten profeten Abrahams (fvmh) liv är själv en levande och evig historia full av lidanden och svårigheter, emigreringar och kallelser.

När han började med att kalla till sanningens väg var hans farbror och hela familj emot honom. Den tidens kung beordrade att han skulle straffas med elden p.g.a. att han valt monoteismens väg.

Till slut tvingades han att utvandra. Därmed emigrerade han från sin hemmastad i Irak (Babylon) mot Palestina. Den Heliga Koranen säger: ”Och [Abraham] sade: ”Jag skall [lämna er och] gå dit min Herre vill leda mig.”” (37:99)

Bön om ett barn

Han hade väntat på ett barn under hela sitt liv. Vid 86-års ålder bad han om ett rättfärdigt barn med fruktan och hopp om Guds beslut: ””Herre! Ge mig ett [barn] av de rättfärdiga!”” (37:100)

Gud accepterade också denna bön och gav honom det glada budskapet om en rättfärdig son, vid namn Ismael.

I Koranen står det: ”Därefter gav Vi honom det glada budskapet om en pojke med ett milt och fogligt sinnelag.” (37:101)

Offrandet av sitt barn

Enligt Koranen var denna häpnadsväckande berättelse enligt följande:

”Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: ”Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?”…” (37:102)

Enligt vissa tolkare var hans son 13 år.

Vid den tiden såg profeten Abraham (fvmh) en förunderlig och häpnadsväckande dröm (profeternas drömmar räknas som uppenbarelser från Gud). Den förbryllande drömmen visade på starten av ett annat stort prov. I drömmen såg han att Gud beordrat honom att han skulle offra sitt enda unga barn.

Fadern berättade om hela historien för sitt barn. Denna historiska dialog har skrivits ned i den eviga boken fram till domedagen. Denna gång lyckades Abraham också klara provet galant. Detta var profeten Abrahams (fvmh) sista svåra prov där han stod stabil som ett berg.

””Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!” Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offer.” (37:105-107)

Gud, den Upphöjde, skickade en stor bagge som han skulle offra istället för barnet och för att denna tradition (att offra ett får) skulle finnas kvar för de kommande generationerna i ceremonierna för Hajj på platsen Mina och för all världens människor.

Offerhögtiden

Alla ritualer i Hajj såsom cirkulerandet runt Kaba, strävan (att gå några vändor mellan två berg), att stanna i Arafat, Mina, Muzdalifah, stenkastning och att slakta ett offerdjur är alla slagord och dyrkan som utförs i månaden Dhil Hijjah (en av de islamiska månaderna). Legitimiteten av allt detta härstammar från profeten Abraham (fvmh) och muslimerna har ärvt det från honom.

Offerhögtiden (Eid al-Qurban), som i år sammanfaller den 1 september år 2017, är en av de viktigaste och största islamiska högtiderna. Under denna dag ägnar sig de muslimerna som befinner sig i Mecka åt att utföra speciella handlingar och dyrkan. En av de viktiga handlingarna som muslimerna utför under dessa dagar är att offra ett får, och behövande måste få ta del av dess kött.


Eid al-Adha bön hålls på Imam Ali Islamic Center i Järfälla den första September 2017 kl. 10:00

Review Overview

User Rating: 0.05 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button