ArtiklarDagens Muslim 29Kvinnan i islamTidningsnummer

Kvinnan som stödde Guds sändebud

Heliga Khadija ibn Khuwayled (fvmh) är känd som Profeten Mohammeds (Gvhf) fru och Heliga Fatima Zahras (fvmh) moder. Heliga Khadija (fvmh) var den första som accepterade islam tillsammans med Profeten Mohammeds (fvmh) kusin Imam Ali (fvmh). Heliga Khadija (fvmh) är en symbol för enhet då både sunniter och shiiter är enade om den stora och viktiga roll hon hade i uppbyggandet av islam tillsammans med hennes man Profeten Mohammed(fvmh). På så sätt bör vi främja och utveckla ett enat muslimskt samhälle bara genom kunskapen av hennes storhet.

Heliga Khadijas(fvmh) centrala roll i formandet av islam går tillbaka till hennes arv. Khuwayled, hennes fader, var en stor och känd handelsman runt om i Mecka området. Heliga Khadijas (fvmh) familj var den näst bästa och ädlaste släkten i hela Arabien efter Bani Hashim. Inte endast genom deras rikedom utmärkte dom sig, det var även deras karaktär som lyste omkring dom.
När hennes fader Khuwayled avled, ca 10 år efter hennes moder, så fördelades förmögenheten mellan barnen. Familjeföretaget gavs till Heliga Khadija (fvmh) och snabbt expanderade företaget och med den vinst hon gjorde hjälpte hon de fattiga, änkorna, föräldralösa, de sjuka och de funktionshindrade. Hon hjälpte även unga fattiga kvinnor med att gifta sig genom att ge dom deras brudgåva.

Heliga Khadijas (fvmh) död inträffade strax efter Mecka bornas treåriga hårda sanktioner mot muslimerna. Hon blev kortvarigt sjuk men tyvärr var sjukdomen dödlig och hon avledd. Heliga Khadija hade gett allt för islam. Hennes bekvämlighet, hennes förmögenhet, hennes hem och det sista som hon gav var hennes liv. Om hon hade levt i hennes palats med hennes tjänare i Mecka så kunde hon ha levt i många fler år. Men hon fördrog att stå bredvid sin man och hans familj och att dela det beska i livet med dom. Under sanktionerna så hade hon inte endast fått utså hunger och törst men också den extrema hetta som sommaren kommer med och kylan som vintern för med sig. Trotts detta så klagade hon aldrig till sin man om något. Oavsett om tiderna var goda eller dåliga, oavsett om hon hade mycket eller inget så var hon alltid glad. Det var just detta sinnelag som var en osviklig källa av bekvämlighet, mod och styrka för hennes man Profeten Mohammed (GVHF) under de livligaste ögonblicken i hans liv.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button