ArtiklarDagens Muslim 15Ledarartiklar

Hur och varför bör man skydda familjen?

En av samhällets viktigaste grundstenar är familjen, vilken är den betydelsefulla och känsliga vaggan för varje ny medborgare.

En av samhällets viktigaste grundstenar är familjen, vilken är den betydelsefulla och känsliga vaggan för varje ny medborgare. För att se hur ett samhälle mår kan man analysera dess individer och familjer. Harmoniska, mogna, stadiga, gudfruktiga, rationella och ansvarsfulla familjer resulterar i ett samhälle och individer med motsvarande egenskaper.
Det finns olika uppfattningar om familjens heliga samhällsuppdrag och hur man bör värna om denna centrala institution. Heligheten lät en del kristna att förbjuda skilsmässan, eftersom varje upplösning av en familj är ett slag mot samhället, den stora familjen. Islams realism tillät skilsmässan, som en sista utväg för ohållbara relationer.

Profeten Muhammed (Gvhf) uppmanade ensamstående att gifta sig dels genom direkta uppmaningar och dels indirekt genom beröm av gifta och kritik av dem som inte gifter sig. Eftersom familjen är viktig prisas de som underlättar och hjälper att folk gifter sig.
Vid sidan av dessa föreskrifter finner vi också att profeten (Gvhf) varnar för giftermål med olämpliga personer. Islam vill att vi skall bygga familjer men på goda och stabila grunder annars kan hushållet rasa vid enkla motgångar.

Det är därför viktigt att tänka att den som man vill gifta sig med är en person som kan bidra till att familjen håller ut för livet. Har den tänkte personen en mogen karaktär? Kan vi hjälpa varandra att uppfostra barn som blir troende och nyttiga samhällsmedborgare?
Utöver att det gifta paret vill ha barn, finns det flera andra behov som de väntas få genom sin partner: trygghet, kärlek, stöd, vänskaplig relation, ett stadigt sällskap, och sensuella behov. Den sistnämnda är en av människans starka drifter som inte endast bidrar till att folk gifter sig, utan kan även förstöra hemmen. Islams föreskrifter förbjuder därför onani, flört, förförelser, inte minst digitalt, och begränsar sensualiteten i all dess former mellan maken och makan.
Ett annat större hot mot familjen är konflikter, vilka oftast är betydelselösa.
Islam uppmanar till insikt inte minst i denna aspekt, och rekommenderar paret att inte gå skilda vägar på grund av konflikter, utan försöka stå ut med varandra.
De viktiga fundamenten som har förenat oss bör inte störas av mindre betydande konflikter.
Tålamod utvecklar och förstärker paret, skyddar barnen och ger till slut goda frukter.

När en familj förstörs eller när samhället och miljön förstör familjen medför det ödeläggande konsekvenser på individerna. Detta eftersom det inte finns något bra alternativ som kan tillgodose behoven som barn och vuxna har.
Barnet behöver sin mor och far, och mår bäst när de tillsammans har en stabil relation. När paret går skilda vägar, drabbas inte endast barnet utan även paret själva och till slut även samhället.
Vår skyldighet mot Gud, de övriga familjemedlemmar och samhället uppmanar oss att hålla ihop.

Av: Fahad Fadhel

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button