ArtiklarDagens Muslim 60KoranTidningsnummer

Koranens meddelande till dess motståndare och följare

Den förståndige som ser hatfyllda extremister sparka och bränna en bok som är helig och älskad av 1,8 miljarder människor kan ge brottet olika rubriceringar men inte riktigt benämna det som någon ”islamkritik” eller ”yttrandefrihet”. Det finns dock extrema röster som uttalar sitt hat och muslimfientlighet bla. på sociala medier och även i Riksdagen. Sådana individer jublar självfallet över dessa brott eftersom det göder deras alltmer uppdagade fientlighet som splittrar och polariserar samhället på alla nivåer. Dessa och likasinnade krafter målar upp en konspirationsteori där en ”elit muslimskgrupp” har planer på att ”islamisera” västvärlden. Därför försvarar de hatbrotten, som tydligt avser kränka muslimerna, med ”yttrandefrihet” som slagord och täckmantel.
Koranen har ett tydligt budskap och profetior angående islams framtid samt skymfen som muslimer fick och kommer att utstå.
1. Koranen: ”Det är Han som har sänt sitt Sändebud med vägledningen och sanningens religion, för att den skall dominera all religion, även om avgudadyrkarna ogillar detta” (61:9). Denna koranvers uppenbarades när muslimer var en liten minoritet. Dessförinnan när de endast var några tiotals eller hundratals hört att denna lära kommer tillslut att omfamnas av majoriteten i vår värld.
Notera att profetians fortsatta uppfyllelse grundar sig i styrkan som finns i islams lära och livsfilosofi. Muslimer själva lider av splittringar och andra brister. De är inte makthavarna i världen, äger varken Hollywood, några sociala medier eller andra gigantiska mediekanaler som styr vår värld.

Hatkampanjer mot islam och troende muslimer är därför ett förlorat krig. Hatoffensiven försnabbar endast profetians uppfyllelse, då den väcker muslimers och icke-muslimers intresse att utforska islam och upptäcka dess storhet.
Ett gott råd och uppmaning till muslimfientliga individer är därför att inte bemöda sig. Hat- och hetskampanjen mot islam och muslimer leder inte till den avsedda effekten, utan snarare tvärtom.
De som arbetar obemärkt med att brännmärka islam och dess termer eller symboler såsom slöjan, eller de mer aggressiva som kränker Profeten eller bränner Koranen avser förgäves avlägsna folk från islam.
Det finns säkerligen många välvilliga bland de som är muslimfientliga. De uppfattar islam som något ont och försöker således att skydda världen genom att bygga en barriär som avlägsnar islam, inte endast från icke-muslimer utan även från muslimerna själva.
De har tagit sig själva bakom ljuset och uppmanas vara realistiska. Istället för att vara passiva och låta olika aktörer fylla dem med hat, kan de aktivt studera islams lära, dess livsfilosofi och budskap till mänskligheten.
F.d. högerextremister såsom Arnoud van Doorn, Werner Klawun eller Joram van Klaveren är goda föredömen. De var fyllda av hat men valde att ödmjukt buga för sanningen när de under sin attack mot islam upptäckte dess storhet och värde. De förkastades av sin omgivning med stod modigt ut och uttalade öppet sitt omfamnande av islam.
2. Koranen avslöjar: Ni kommer säkerligen att bli prövade när det gäller era ägodelar och er själva och ni skall säkerligen höra många förolämpningar från dem som tidigare fick Skriften och från avgudadyrkarna. Men om ni är tålmodiga och fromma, denna [uthållighet] visar då en beslutsamhet och stadighet (3:186). Vi bör därför se upp för impulsiva reaktioner. Vi är skyldiga att hålla ut och bli mer vaksamma och följa profeten Muhammeds (s.a.w) sätt att bemöta klandren. Koranen vers 6:125 uppmanar: ”Bjud in till din Herres väg med vishet och goda råd och diskutera med dem på ett sätt som är bäst.”
Den som kör in lastbilen i en folkmassa eller attackerar dem med kniv eller andra vapen förstår inte något från islams anda. Tyvärr zoomar media in på sådana dåd och individer och belastar islam med dess börda. Detta sätter en stor press och ett heligt ansvar på muslimernas axlar att utbilda sig inom sin religion och bekämpa den alltmer växande islam- och muslimfientligheten.

Text Fahad Fadhel

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button