ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 20Hälsohörna

Hälsohörna 7 – Sover ditt barn tillräckligt?

Sömn är en extremt viktig aspekt i våra liv som dessvärre försummas av många. Ett faktum som vissa går miste om är att olika åldersgrupper behöver olika mängder sömn. En manifestation av denna ovisshet är när föräldrar planerar familjens, och därmed barnens, sömnrutiner i enlighet med sina egna behov. I samband med skolstarten vill vi i denna artikel belysa sömnbehov hos barn och ungdomar från åldrarna 0-18 år. All information i denna artikel är baserad på de senaste verifierade vetenskapliga undersökningarna.
Till en början, låt oss förstå varför en tillräcklig mängd sömn är viktig för kroppen. Studier har visat att för lite sömn hos barn är associerat med fetma (speciellt hos barn under 10 år och pojkar), ökad risk för kognitiva sjukdomar, mentala sjukdomar, självmordstendenser och narkotikamissbruk, (om <5 tim) ökad risk för hypertoni/hypertension samt sämre allmänt tillstånd, livskvalitet och prestation.
För mycket sömn anses i vissa fall också vara skadligt. Ett exempel är flickor under 18 år som kontinuerligt sover mer än 9,5 tim per dag. De har en större risk att utveckla hypertoni.
Följande rekommendationer är vad nutidens experter menar är optimala sömnmängder hos barn och ungdomar:

Ovanstående tidsintervaller refererar till sammanlagd sömn. Alltså nattsömn och eventuella tupplurar under dagen. Studier indikerar dock på att den bästa perioden för längre sömn är under natten och inte under dagen. Gud, den Upphöjde, säger:
”Det är Han som har skapat natten för er, så att ni under den får vila, och dagen, för att ni skall kunna se klart. I detta ligger helt visst ett budskap till dem som lyssnar. ” (Heliga Koranen, 10:67)
Följande vetenskapliga artikel finns att läsa i Journal of Clinical Sleep Medicine på:

Review Overview

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button