ArtiklarDagens Muslim 43Tidningsnummer

Hets mot folk gynnar extrema ideologier

Muslimer utgör cirka en fjärdedel av världsbefolkningen. De är inte någon homogengrupp utan är varierande ur alla synvinklar, såsom etnicitet, kulturell, språk och inriktning. Såsom alla andra samhällsgrupper så omfattar denna grupp intellektuella, godtyckliga, utbildade, kriminella, religiösa, mer eller mindre andliga, aggressiva, lugna och sansade, ambitiösa eller uppgivna etc.
Det gemensamma mellan alla som identifierar sig som muslimer är kärleken till profeten Muhammed (Gvhf) och respekten mot Koranen. Att se profeten skymfas är för en muslim mycket svårare än att själv utstå samma förolämpning. Rättare beskrivet, skymf mot Profeten och Koranen är den största kränkningen som de muslimfientliga kan rikta mot muslimer. Därför finns det sedan decennier tillbaka olika förnedringar som ansvarslösa muslim- och islamfientliga publicerar på olika hemsidor för att uppröra, hetsa och provocera muslimer.
Hur förväntas en sådan grupp bestående av ca 1,8 miljarder reagera på förolämpningarna? Förväntas det ett enhetligt svar från alla muslimer. Risken är stor att somliga brottslingar som är muslimer men inte följer sin religions föreskrifter att reagera oräkneligt och begå förskräckliga brott såsom tragedin i Nice kyrkan och senare i Viena. Hade dessa varit lite religiösa så skulle de ha fruktat Gud innan de ens tänkte på brotten ifråga.
Islam uppmuntrar till ansvarsfullhet, eftertanke och disciplin, därav ju mer religiös man är desto större bör ens moral och ansvarskänsla vara. Flera koranverser och uttalanden från profeten lär att människan kommer att skörda vad denne har sått, även om det är små obetydliga handlingar. Hur är då fallet när det handlar om våra medmänniskors liv? Gud säger i (5:32) att den som dödar en människa med orätt så är det som att denne har dödat alla människor och den som räddar ett människoliv så är det som att denne har räddat hela mänskligheten. I exempelvis 2:190 och 5:87 säger Gud tydligt att vi inte får överträda våra gränser och att Gud avskyr överträdelser.

Kan någon som tror på dessa och många liknande verser ens tänka tanken att hugga sin oskyldiga medmänniska, bara för att uttömma sitt vrede? Det är därför naivt och paradoxalt att när någon verkligen överträder islams mest fundamentala förbud beskrivs som fundamentalist, islamist eller extremist. De som i alla fall insisterar att tillskriva islam sådana brott, sätter vatten på de muslimfientliga och somliga muslimska terrororganisationers kvarn.
Att kunna hetsa mot muslimer under yttrandefrihet som täckmantel bör ses över av våra politiker. Ingen kan kontrollera och se till att alla, muslimer såväl som icke-muslimer, följer lagen och beter sig som de bör, men det är enkelt att stifta lagar som verkligen kriminaliserar hets mot muslimer.
Någon må helt korrekt invända att lagen förbjuder ju redan hets mot folkgrupper så: vad är det som skall stiftas? Svaret är enkelt behandla muslimer såsom andra folkgrupper.
Det bör inte vara lagligt att säga ”Muslimer är vårt största hot” eller att 100 procent muslim är noll procent human, eller att bränna Koranen och skymfa profeten, eller att man med piska och morot skall få muslimer att lämna Sverige. Vad är spöet som dessa herrar vill piska muslimerna med?
Sådana muslimfientliga handlingar gynnar rasister och likasinnade organisationer och partier samtidigt som de låter en del muslimer överträda båda lagen och sin religions föreskrifter. Något som i sin tur banar väg för ännu mer hat mot muslimer, en ond spiral som förstör samhället.
Muslimska organisationer håller sig till lagen och försöker förklara för muslimer såväl som icke-muslimer vad islam står för. Det gäller dock att verkligen mobilisera sina krafter för att mer aktivt bekämpa skymfen som muslimer står ut med. Ansvaret vilar dock inte endast på dessa organisationers axlar utan även på andra verksamma och mäktiga inom politik och massmedia. Vi hoppas och förväntar att de ansvarsfulla oavsett position bidrar till att bryta den onda spiralen.

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button