ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 18Lyckans hörna

Lyckans hörna 6 – Hur värderas våra handlingar?

En del filosofer säger att den bästa handlingen är den som ger mest nytta. Andra säger det är det som ger mest njutning och somliga säger att den bästa handlingen är den som följer vissa principer. Somliga säger att det inte finns goda eller dåliga handlingar allt beror på vad vi själva tycker.
För att vara lycklig behöver man förstå vilka är de bästa handlingarna och hur de värderas?
Det finns några koranverser och uttalanden från Profeten som visar oss att varje handling har en kärna och den är viktigast av allt. Avsikten för något vi gör är kärnan som vi måste vara väldigt noga med.

Förställ dig tre personer skänker 500 kronor var till en fattig man, men den ena hjälper för att den fattige skall rösta på honom medan den andra gör det för att det känns bra att hjälpa fattiga. Den tredje hjälper för att visa barmhärtighet mot våra medmänniskor och komma närmare Gud den Barmhärtige.
Eller tänk dig någon som ber för att prisas av folk och en annan ber för att komma till paradiset medan en tredje ber för att personen älskar Gud. Hur värderar du deras bön?
Vi inser snabbt att det är mest människornas avsikter som ger värde åt deras handlingar.
Resultatet älskade läsare, är att ju fler handlingar vi gör för det bästa målet och avsikten desto mer vinner vi. Försköna därför alltid handlingarna med den högsta och heligaste avsikten, dvs. kärlek till Gud och längtan till Hans närhet.
Det är viktigt att bevara och inte skada våra handlingar. Ett av de största hoten som förstör oss och våra goda handlingar är att vi blir självgoda, högmodiga och stolta över hur ”bra och goda” vi är. Högmod är ett självavguderi som hindrar människan att ärligt kunna vända sig till Gud. Det gäller därför att alltid vara fokuserade och rädda om våra avsikter, då har vi större chans att göra goda handlingar.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button