03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 32Tidningsnummer

Imam Hussein den strategiske reformatören

Det framgår av Koranen att profeternas uppdrag var att rätta till felen som härjade sina samhällen. De var stora reformatorer och blev därav akuta måltavlor för despoter och irrationella krafter.
Imam Hussein insåg hur korruptionen spreds och rotade sig i den muslimska världen och kunde inte väckas om inte han själv reste sig. Han presenterade sitt mål med olika formuleringar bland de: ”Jag vill reformera min morfars och fars nation, genom att påbjuda det rätta och förbjuda det vidriga”.
Priset blev högt men målet var heligt och värt, han lyckades avslöja korruptionen som dominerade den muslimska världen. Varför var revolten och avslöjandet så heligt och viktigt?
Den som har insikt i islams anda inser att det är våra medmänniskors rätt att förstå vad som är islam och vad som inte är det.
Hade imam Hussein varit passiv så hade islams lära och kanske även namn utplånats.
De som dödade imam Hussein trodde att de besegrade honom. De vann ett slag vilket de jublade över, men de insåg inte att de hade förlorat det stora slaget, vilket hade vunnits av imamen själv.
Tyrannen som styrde i islams namn hade som mål att förgöra islam och med massakern på självaste profetens dotter son trodde han sig ha slagit ned alla eventuella uppror och kunde därmed fortsätta förvränga islam såsom han och likasinnade önskade.
I själva verket var det imamen själv som lyckades avslöja pseudo-islams agenda och natur; och bevara därmed den gudomliga läran.
Han och hans följe hade halshuggits men de hade vunnit det stora slaget, något som de i sin trångsynthet inte kunde förstå.
Han lyckades med sin kamp att visa att godhet kommer till sist att segra även om förtryck och orätt dominerar och vinner materiellt. Han inspirerade inte endast muslimer att kämpa mot förtryck som begicks i islams namn utan även icke-muslimer som ville och vill kämpa för sina medmänniskors frihet.

Arkivbild från ashuramanifestation

Vilken betraktare som helst fylls av energi och glöd att kämpa mot dem som dödade imamen samt kämpa för de mål som han tydligt beskrev. Imamen själv förklarade att de som snart dödar honom är ett folk som inte längre kunde tänka vettigt eftersom satan hade tagit över och kontrollerade dem.

Den som vill vara lojal mot imam Hussein inser direkt att målet med våra liv är att kämpa mot ondskan vare sig det finns inom eller utanför oss. Självfallet prioriterar man det som är mer angeläget och som man dessutom kan på något sätt påverka. Den andra sidan av denna kamp är att kämpa för det goda och främja det inombords såväl som i vår omgivning.
Imam Husseins väg är profeternas väg och därmed en ära för varje människa att följa i de heligas spår. Det är ett grundläggande villkor som ett andligt liv kräver. Att ständigt vilja stå för det som är rätt samt undvika och kämpa mot det som är fel; oavsett om felet begås mot oss eller mot andra medmänniskor är något beundransvärt och kräver en stark vilja.

Gud är barmhärtig och vill på olika sätt rädda de drunknande människorna. Den kanske största barmhärtighetens och vägledningens ark seglar i Imam Husseins namn. Varje år lyfter han ombord miljoner trötta själar vilka är förvirrade i syndernas och villfarelsernas mörka hav.
Hans kärlek botar de sjuka hjärtan och skakar om personligheter, sådan att även de mest hopplösa fylls av lycka. Imam Husseins revolution hjälper dem som inte kan göra revolt mot sin egoism vilken hindrar dem från att bli goda muslimer, att bli eldsjälar och omvandlar således dem till insiktsfulla, vakna och aktiva reformister.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button