ArtiklarDagens Muslim 17Ledarartiklar

Religionens plats i framtidens Sverige

Under dagarna 14:e och 15:e mars anordnades konferensen ”Religionens plats i framtidens Sverige” av Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) i samverkan med myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Sveriges Interreligösa råd (SIR). Konferensen som pågick under två dagar i Scandic Hotel i Sollentuna norr om Stockholm, gästades av olika företrädare från civilsamhället, akademin och det offentliga.
De två dagarna innehöll intressanta tal kring vår samtid och workshops med fördjupning inom olika ämnen ”Hur kommer religionen att ta plats i framtidens samhälle?”

”Att den viktigaste grundstenen i ett intellektuellt samhälle är att representanter från olika religioner möts och samtalar för att bidra till en ökad förståelse för varandra. Det är extra viktigt i en tid där vi möts av näthat och där spridning av falsk information är enklare än någonsin”, sa Mohsen Hakimollahi en av konferensens initiativtagare, till dagens muslim.
Han fortsatte med att ”syftet med mötet under dessa dagar var att kunna bidra till en bättre samexistens och bygga ett framtidens Sverige baserat på tolerans och kärlek”.
På plats fanns representanter från flera olika organisationer och samfund, som hade kommit för att lyssna och diskutera frågor om hur religion kan vara en positiv kraft till det demokratiska samhället. Konferensens inledande föreläsning hölls av David Thurfjell, som redogjorde för den kristna historien i Sverige och den sekulariseringsprocess som pågått sedan slutet av 1800-talet. David berättade också hur Sverige är ett svårnavigerat landskap när det gäller människors förhållande till religion och sin tro på Gud. Religion är en bärare av flera saker och vad människor associerar med religion och Gud är väldigt olika i Sverige.

Bildkälla Elenanamli.com

Elena Namli, professor i etik vid Uppsala Universitet talade kring ämnet etik, demokrati och moral samt hur det speglas i debattklimatet idag, exempelvis kan det höras i debatten om religiösa friskolor.
Det finns olika sätt att se på demokrati och när det används på ett felaktigt sätt genom att styrande politiker främjar politik baserad på medborgares tillfälliga preferenser leder det till instabilare samhällskontrakt. Om en undersökning visar att tre fjärdedelar är emot religiösa friskolor, då börjar man främja politik för just det ändamålet istället för att diskutera preferenser från olika företrädare. Den senare modellen i en demokrati om att föra dialog är kärnan i en demokrati är att föredra. Enligt Elena så är det framförallt för att det finns belägg att inkluderande samhällen också ger stabilare samhällen.

Fazeela Selberg från Rädda Barnen skildrade hennes uppväxt med föräldrar från olika kulturer och hur den präglats av ständigt identitessökande inom det religiösa men även svenska samhället. Enligt Fazeela, är det inte självklart för unga muslimer idag att söka sig till den organiserade religionen. Hon berättar att unga idag är negativt inställda till organiserad aktivitet generellt, man ser det bland annat i politiska partier som saknar tillräckligt många unga politiskt engagerade. Kvinnor är också en viktig grupp som man riskerar att förlora om man inte lyckas att få dem att känna sig välkomna. Alla religiösa samfund som vill delta i det stora samhället, måste tänka på hur de kan inkludera människor i sitt eget samfund först. Med betoning på de muslimska, måste man tänka mer på vilka man bjuder in och hur man kan skapa en mer tolerant atmosfär.
En kvinna ska inte behöva känna sig utsatt för att stiga in i en församling för att man råkar klä sig på ett visst sätt. Hennes förhoppning om framtida konferenser är att de kan fortsätta vara en plats där man samtalar ärligt och öppet med varandra om vilka problem som finns.
DM har även intervjuat Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, som var inbjuden till att moderera konferensen. Han sammanfattade första dagen som väldigt positiv och tyckte att det var en hög nivå på föreläsarna och en intressant blandning av företrädare som kunde beskriva samhället idag och hur vi kan förstå samhället på ett bättre sätt idag. Han tyckte även att konferensen har fungerat väl på det sättet att det varit disciplinerat från alla håll och dementerar även rykten om att det skulle vara något förskräckligt som SST anordnat. Han hoppas att detta är startskottet på något nytt och att fler liknande konferenser kan anordnas i framtiden.
Konferensens andra dag innehöll 12 workshops med olika ämnen som leds av akademiker och representanter från myndigheten SST och det civila samhället.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button