Budskapet 06Intervjuer

Intervju – Hakimollahi: ”Ansvaret hos samhällets intellektuella och godhjärtade människor är allvarligt”

Terrorattacken den 7 april i Stockholm gav upphov till att det väcktes nytt liv i diskussion om islam och muslimer i Sverige. I media har de talats om vikten av integration och dess dimensioner. Mohsen Hakimollahi är församlingsledare för Imam Ali Islamic Center i Stockholm. Han har haft många tal gällande vikten av muslimernas integrering i Sverige. Efter terrorattacken den 7 april har vi träffat och intervjuat honom vilket ni kan läsa om nedanför.

  Fråga:
Vad är din åsikt om terrorattacken den 7 april i Stockholms innerstad?
– Svar:
Terrorattacken den 7 april mot Stockholms innerstad saknar all form av ursäkt utifrån en rättslig, intellektuell, moralisk och social aspekt.
Denna form av blint agerande kommer endast ifrån extremistiska och irrationella personer och det skadar bl.a islam och muslimer. Bevarandet av den sanna islam och muslimernas rykte är bland de absoluta obligationerna och är nödvändigt och uppenbart, men tråkigt nog var dessa attackers gärningsmän ignoranta om det.

  Fråga:
Vissa anser att gärningsmannen bakom denna attack var muslim och stödjer terrorgruppen Daesh? Kan man förknippa denna händelse med en religion? I sådana fall varför?
– Svar:
Gärningsmannen eller gärningsmännen bakom denna attack och liknande attacker är inte knutna till någon religion, eftersom de himmelska religionerna islam, judendomen och kristendomen är religioner av barmhärtighet och liv, och handlingar som denna går emot moral och människans inneboende natur och passar inte ihop med någon som helst religion.

  Fråga:
I media läser vi att ett av de grundläggande problemen som finns idag i det svenska samhället är avsaknad av integration för människor med utländsk härkomst. Vem har ansvaret för integration enligt dig och hur kan man försnabba denna procedur?
– Svar:
Utan tvekan har regeringens och Sveriges tjänstemäns ageranden gentemot nyanlända och speciellt muslimer varit värdigt och relativt lämpligt, men dessa händelser har gett upphov till att vissa medier kommer att anse att vissa teorier om det viktiga ämnet integration som det råder oenighet om är omöjliga och osunda. Vi är övertygade om att terrorister har just detta mål för att skada integrationen. Ansvaret hos samhällets intellektuella och godhjärtade människor är allvarligt.

  Fråga:
Tror du att den nyliga händelsen ger upphov till splittring mellan det svenska samhällets olika grupper?
– Svar:
Utan tvekan har ett stort problem uppstått i samhället med denna bittra händelse och tråkigt nog är en del profitörer eller ignoranta personer ute efter att missbruka det. Dock är vi glada att samhällets intellektuella och välmenande personer känner av
den existerande faran och försöker

rätta till den. Situationen är verkligen svår och vi måste förhindra skapandet av skiljaktigheter och pessimism till alla medel. Lyckligt nog finns det mycket potential för samhällets enighet. Medians och partiernas roll gällande detta är väldigt viktig och avgörande.

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button