Dagens Muslim 22Intervjuer

”Muharram är ett budskap för alla människor”

Minnet av Imam Husseins (frid vare med honom) martyrskap är en av de mest kända högtiderna för shiamuslimer. Under den islamiska månaden, muharram, hölls program på olika språk i flera städer i Sverige där shiamuslimer samlades och påminde sig om tragedin i Karbala. Vi har intervjuat Rubab från församlingen Zainabiya i Märsta, norr om Stockholm, och ställt några frågor om muharramprogrammet i år. Rubab deltar regelbundet i olika program som hålls i församlingen.

1. Hur har årets muharramprogram sett ut i din ort?
– Muharramprogrammet i Zainabiya i Märsta har varit väldigt lärorikt och givande. Varje dag hålls föreläsning för kvinnor och män. Ämnet är ”kunskap om Ahl al-Bayt (fvmd) och vikten av program om Imam Hussein (fvmh)”.

2. Varför är det viktigt för dig att delta i muharramprogrammen?
– Det finns flera anledningar. Det viktigaste är att jag får möjligheten att reflektera och förnya mina kunskaper om islam. Kärleken för Imam Hussein (fvmh) och hans familj ger kunskap om syftet bakom Karbala. Karbala lär oss att reflektera om våra liv och hur vi kan förbättra oss som människor.

3. Hur skulle du besvara frågan ”Vad är Muharram?” till en icke-muslim?
– Muharram är första månaden i den islamiska kalendern. Den största tragedin inom islams historia ägde rum under muharram för ca 1400 år sedan. Profeten Muhammeds barnbarn, Imam Hussein, blev mördad för att han stod emot sin tids tyranni. Det är inte endast en tragedi, det är ett budskap för alla människor att alltid stå emot orättvisa oavsett vilken tid eller land man lever i. Om man fördjupar sig i Karbalas budskap förstår man att orättvisa inte endast står för dagens tyranni, snarare står det även för att bekämpa de onda egenskaper som finns inom oss, t.ex. svartsjuka och hyckleri.

4. Vilken lärdom är viktigast i högtidlighållandet av muharram?
– Jag vill nämna Imam Husseins (fvmh) ord som säger:
“Those who are silent when others are oppressed are guilty of oppression themselves.”

Review Overview

User Rating: 4.78 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button