Dagens Muslim 15Intervjuer

Alexander Rajsic: Integrationen är väl utvecklad i Järfälla

Under senaste år har hundratals asylsökande anlänt i Järfälla kommun. P.g.a. detta har kommunen startat flera projekt för att stärka integration inom kommunen. DM har intervjuat Alexander Rajsic, samordningschef integration och mottagande i Järfälla för att höra hur han ser på läget.

 Vad är dina huvuduppgifter som samordningschef integration och mottagande?

-Mitt huvudsakliga uppdrag är att ansvara för mottagandet av nyanlända till Järfälla  kommun. En annan stor del av uppdraget är att arbeta för att främja insatser som stärker integrationen.

 

 Hur integrationsarbetet ser ut idag i Järfälla?

-Integrationen är väl utvecklad inom kommunens verksamheter. Kommunen har mycket gott samarbete med föreningslivet och religiösa samfund.

 En hel del nyanlända har under senaste åren anlänt i Järfälla. Hur mottagandet har varit?

-Mellan 300–400 enligt bosättningslagen de senaste åren.

 

 Varför är det viktigt för en nyanländ att börja integrera sig i det nya samhället redan vid första dagarna?

-Viktig att man efter att har fått tillstånd snabbt kommer igång med aktiviteter som möjliggör egen försörjning. Detta är grunden för att snabb bli en del av samhällets rättigheter och skyldigheter.

 

 Vad vill du säga till en asylsökande som har nyligen flyttat till Järfälla och väntar på ett besked från Migrationsverket? Vi vet att det är långa handläggningstider just nu.

-Kommunen har beviljats medel av länsstyrelsen för att erbjuda dem svenska studier, samhällsorientering och sysselsättning. Viktig att de kommer i gång med aktiviteterna då det tar långtid att få beslut av myndigheterna. I annat fall förstärks passiviteten.

 

 Vilka hjälp en ny anländ i Järfälla kan få av kommunen?

-De få hjälp med att ansöka om bostad, hjälp komma i gång med studier och arbete, praktik. Hjälp att få stöd  med komma in i föreningslivet samt fadderfamiljer, Järfällakompis.

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button