ArtiklarDagens Muslim 10Ledarartiklar

Ashura, insiktsfullhetens högtid!

Review Overview

User Rating: 4.7 ( 2 votes)

Det har gått cirka 1340 år sedan Profetens dotterson, Imam Hussein, tillsammans med sitt följe blev mördad av ”muslimer”. Detta på order av en person som utropade sig till kalif, det vill säga Profetens efterträdare. Eftersom vi närmar oss denna sorgliga högtid vill vi fokusera på vad det finns för budskap som vi kan få ut av denna tragedi.[1]

Naturligtvis är råheten i massakern i sig katastrofal och får vilken sund människa som helst att begråta tragedin. Men utmaningen att genom historiens gång hålla denna tragedi vid liv bottnar i något långt bortom endast sörjandet av oskyldiga, dygdiga och heliga personer som blivit massakrerade.

Det stämmer att belägringen var under några dagar och att massakern ägde rum under endast några timmar. Det som vi här dock vill betona är att tragedin i Karbala kan studeras och analyseras och kommer att ge mer frukter än vad vi kan föreställa oss. Följande är några av Ashuras budskap:

  1. Islam hade blivit kapad: Vad har hänt i den islamiska världen sådan att muslimer attackerar eller åtminstone hotar Profetens dotters hus endast några tiotals dagar efter Profeten? Hur kunde en del muslimer cirka 47 år efter Profetens bortgång massakrera hans avkomma? Ashura visar att islam hade blivit kapad och muslimer hade gått så långt från islam att de kunna begå detta brott.
  2. Plikten att bekämpa korruption: Om vi inte står upp mot korruption kommer den att sprida sig i vår person såväl som i vår omvärld och konsekvenserna kan vara skrämmande.
  3. Ashura är insiktens tillfälle: Målet med Imam Husseins kamp såsom han själv uttryckte det var att rätta till förvrängningen som ägt rum i den muslimska nationen. Vi muslimer, och främst shiamuslimer, är skyldiga att ha insikt om islam och på ett insiktsfullt sätt presentera det för de som saknar kunskap om islam. Vi är därför också skyldiga att bekämpa de som gör kaos av denna viktiga högtid genom att ex. gå på eld, eller slå sig blodiga osv. Dessa förstör omedvetet Imam Husseins budskap och skapar en barriär som hindrar sunni-syskon och icke-muslimer att närma sig Ashura och dess budskap. Den som vill lära sig vad som hänt under Ashura kommer att slå upp det på nätet och bli skrämd av att endast se blod. Vår plikt är därför att under insiktens högtid besluta oss för att vara insiktsfulla i våra handlingar, inte minst i kampen för spridning av Imam Husseins budskap.
  4. Islams budskap till mänskligheten. Det innebär något att vara muslim och något ännu mer att vara shia. Men vad innebär att vara en människa? Imam Hussein riktade budskapet till tusentals soldater som egentligen var skyldiga att lyda just honom men som snart skulle halshugga både honom och hans söner, bröder och vänner: ”Om ni inte är muslimer, var åtminstone fria individer!”

Det är islams budskap till människan: Kära medmänniskor, var fria! Och ingen kan vara fri om inte personen vet vem människan är och vad frihet egentligen betyder.

  1. Sunda människor försvarar rätten och rättvisan till varje pris: Bland de stora hjältarna som beslöt sig att ansluta sig till Imamen och dö för budskapet var Hurr al-Riyahi och Zuhair ibn al-Qain. Dessa var sunni, men när deras hjärta såg sanningen ropa på hjälp i kampen mot despoti och korruption kunde de inget annat än att ansluta sig till Imamens läger. Wahab, som var nygift och kristen, valde aldrig att bli muslim, men när han träffade Profetens dotterson, några dagar innan massakern, och förstod att Imam Hussein var en manifestation av islam valde han att omfamna islam. Wahab försvarade tappert sanningens läger innan han stupade, och hans fru som nyss konverterat blev den enda kvinnan som mördades i kampen för Profetens islam.

Andra budskap i korthet: Det är aldrig sent att omvända sig.

Rättvisan kommer till sist att segra även om dess folk massakreras.

Människan måste förstå vad hennes värdighet består i och försvara den.

 

Vår uppmaning är att insiktsfullt analysera händelserna under och före Ashura. Det är det minsta som lojaliteten mot Imamen och hans följe kräver av oss.

[1] Det finns en viktig artikel som belyser och analyserar flera viktiga punkter om Ashura-tragedin på: Imamalicenter.se/sv/content/imam-husseins-martyrskap-och-islams-framtid.

Vi rekommenderar starkt muslimer och icke-muslimer att läsa den.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button