ArtiklarDagens Muslim 42LedarartiklarTidningsnummer

Vårt svar på förolämpningarna

Koranbränningen som ägde rum under september 2020 och Charlie Hebdos fortlöpande muslimfientliga satirer är två sidor av samma mynt vilket kan kallas för provokationens, värdelöshetens, hatets eller ansvarslöshetens mynt. Utifrån vår religiösa skyldighet samt vårt samhällsansvar är vi pliktiga att bekämpa den islamfientlighet som normaliseras.
Vi vet alla att yttrandefrihet liksom andra friheter inte är absoluta, det finns därför en rad mer eller mindre nödvändiga gränser som stater drar. Sådana fräcka och provocerande sätt att förolämpa en femtedel av världsbefolkningen borde stå utanför frihetens gränser. Vi vill dock här betona, såsom vi tidigare i DM 23 skrev, att vi alltid välkomnar en saklig kritik eftersom det låter folk förstå islam och varandra bättre.
Det som idag händer är att somliga som inte kan stå ut med islam och muslimer gör allt för att förfölja dem, något som inte är möjligt om inte samhället polariseras tillräckligt. En del av dem islamfientliga diskriminerar muslimer så gott de kan i fysiska liksom det digitala rummet. Andra är mer våldsbenägna och tror att de kan tjäna samhället genom att attackera moskéer eller muslimer. Vissa hetsar med koranbränning, andra förolämpar konsten genom att kalla sina satirer eller rondellhundar för konst. Om vi skall kalla deras förolämpningar för konst så bör det heta konsten att förfölja och brännmärka muslimer.
Gemensamt mellan alla dessa hatfyllda individer är att de är maktlösa att möta islamsbudskap med saklig kritik, därför vänder de sig till dessa giftiga medel. De saknar kunskap om religionen som de hatar, om skriften som de bränner och om profeten som de förolämpar. Dessa ohyfsade individer har i bästa fall lärt sig några gamla och oftast felaktiga anklagelser som avser skapa en barriär som hindrar omvärlden att förstå vad islam har att ge människan.
Vi kommer att kämpa emot denna tilltagande islamfientlighet och uppmanar alla, främst muslimer att stå- och ställa upp. Men vi skall inte kämpa såsom islamhatarna hoppas på utan såsom profeterna och deras Herre vill. De islamfientligas vision är att muslimer helt och hållet överger sin religion. Vårt första svar och försvar är därför att vi själva lär oss Koranen, islams lära och vad det egentligen innebär att vara en muslim. Vi bör dock se upp att inte lära oss islam och korantolkning från otillförlitliga källor.
Vi har idag övergett Koranen och måste därför omvända oss genom att vörda och recitera den. Koranen har mycket att ge våra trötta själar, det gäller därför att låta den genomsyra våra liv. Det innebär då att vi får insikt om vårt liv och kan sprida kärlek till vår omvärld, något som påverkar alla i vår omgivning. Det är en ära i detta såväl som livet härefter.
De som bränner Koranen eller målar satirer av profeten och muslimer har fallit i ett skrämmande mörker, och därför fruktar de ljuset. De saknar logik och lever i ignorans därav vill de genom sina illvilliga provokationer skapa en spänd miljö där folk inte hinner tänka logiskt. Sådana mörka miljöer är en grogrund för giftiga tankar som provocerar till fientlighet mot andra grupper i samhället.
Vårt ansvar och ett svar som de islamfientliga fruktar och hatar är att uppmana alla muslimer att hålla fast vid sin religion och utrusta sig med kunskap och handling för att förklara islam för sin omgivning. Många bland dem som är fängslade i hatets bur får då chansen att våga ta steget ur fångenskapen. De kan t.o.m. ångra sig och bli sams med muslimer som de idag hatar. Då har vi inte endast hjälpt vissa medmänniskor att vakna ur sitt hat utan även blivit delaktiga i en folkrörelse som bekämpar islamfientligheten i samhället.
De flesta av oss muslimer såväl som icke-muslimer glömmer tyvärr snart bort hatet som kommit till ytan. Det som vi bör uppmärksamma oss på är att hatet mot islam- och muslimer är vida spridd. Därav bör vi inse faran samt vart hatet kommer att leda samhället till, något som underlättar för att skapa en folkrörelse som bekämpar muslimfientligheten innan det är för sent.

I sådana omständigheter där många blir upprörda finns det krafter som försöker rekrytera yngre folk för att begå en del överträdelser som går emot islam. Något som rasister och andra islamfientliga ivrigt väntar på, för att sedan kunna expandera fientligheten och förstärka dess rötter. Låt därför inte vindarna blåsa mer i hatets segel.
Var och en av oss är pliktig att vara delaktiga i kampen mot islam- och muslimfientligheten. Det minsta vi kan göra är att påverka vår omgivning i en positiv riktning. Det är medborgarnas samhällsansvar, inte minst vi muslimer som påstår oss älska Koranen och profeten, att inse hatets hot och engagera sig i en obligatorisk kamp.
Majoriteten av muslimer såväl som icke-muslimer kommer tyvärr inte att axla detta ansvar, men det hindrar inte att vi som har fått denna insikt att utföra vår plikt. Det är vårt svar, ett svar som väcker en del medmänniskor och låter andra inte minst provokatörerna att smaka på en bitter besvikelse.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button