Dagens Muslim 18Svenska personligheter

Arvid Carlsson – Svensk man som insåg dopaminets funktion

Arvid Carlsson var född i Uppsala av två akademiska föräldrar år 1923. Hans moder hade en masterexamen inom konst och hans fader hade en doktorsexamen ifrån Uppsala universitet. Hans uppväxt var dock i Lund p.g.a. att hans fader arbetade som professor inom historia. Arvids moder hade ett stort intresse för forskning genom hennes liv, men hon valde att prioritera barnuppfostran och att understödja sin man vid hans forskning.

När Arvid dog vid en ålder av 76 år så dedikerade hon sig till forskning inom hennes favoritområde som var rättslig status för kvinnor under medeltiden i Sverige. Hon skrev ett par böcker och artiklar i ämnet som resulterade i att hon fick en ny master vid Uppsala universitet. Arvid själv studerade vid Lunds universitet.

Hans studier var inom medicin och farmakologi och det var även där som han genomförde sin Nobelpris-tilldelade forskning. År 1959 blev Arvid själv professor inom farmakologi vid Göteborgs universitet.
Arvid Carlsson var gift och har fem barn.
Under Arvid Carlssons forskning och arbete fick han reda på att de elektriska och kemiska signalerna i vårt nervsystem har kontakt genom olika substanser bl.a., så kallade neurotransmittorer. Arvid kom underfund med att en av dessa substanser är dopamin och att dess funktion i hjärnan har med vår rörelseförmåga att göra. P.g.a. detta kunde man inse att det finns ett samband mellan dopamin och Parkinsons sjukdom. Detta blev en början för utveckling av en medicin för sjukdomen.

Review Overview

User Rating: 4.32 ( 3 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button