ArtiklarDagens Muslim 09

Muhammed Baqir al-Sadr, en viktig islamisk personlighet på 1900-talet

Seyyed Muhammed Baqir al-Sadr föddes den 1 mars år 1935 i Kazimayn, som ligger i norra Bagdad, Irak. Han var en av de viktigaste forskarna i den islamiska världen, en rättslärd och en teoretiker i filosofi och islamisk ekonomi.

Seyyed Muhammed Baqir utbildades av sin far, som också var en rättslärd och en av tidens stora lärda, och uppfostrades av sin kärleksfulla mor Fadhilah, som var dotter till skriftlärde Abd al-Hussein Al Yasin. Muhammed Baqir var 5 år gammal när han började i skolan. Det var under just dessa första år som man upptäckte hans genialitet och intelligens.
Av denna anledning valde lärarna ut honom att studera i en skola för begåvade personer, och de föreslog för Sadr-familjen att de skulle acceptera att ta emot finansiell hjälp från staten så att han kunde studera på universitet i Europa i framtiden. Men han och hans familj var inte redo att acceptera dessa villkor och till slut började han studera i de islamiska seminarierna efter vägledning från skriftlärde Sheikh Muhammed Ridha Al Yasin och Ayatullah Sheikh Murtadha Al Yasin.

Han lärde sig de primära kunskaperna från sin bror Seyyed Ismail al-Sadr och vid 12 års ålder (år 1947) började han i Hawza i Najaf och drog nytta av lärare såsom Ayatullah Sheikh Muhammed Ridha Al Yasin och Storayatullan Seyyed Abu al-Qasim Khoei. Seyyed Muhammed Baqir blev klar med alla steg av Ijtihad (processen för att kunna derivera de islamiska lagarna från dess källor) innan han nådde puberteten och var därmed en av ytterst få personer i den shiamuslimska rättsvetenskapens historia som nått denna nivå innan puberteten.
Han var utan tvekan en av 1900-talets stora genier och enastående shiamuslimska filosofer. Av denna anledning ansågs han vara en av Najafs främsta rättslärda innan han blev 40 år och han hade många följare. Vanligtvis följer inte shiamuslimer någon rättslärd som är yngre än 50 år. Därmed var detta en exklusiv händelse i historien gällande den unge Ayatullah al-Sadr. Denna genialitet skapade inte bara en framstående lärd, snarare var han en känd politiker och ledarfigur i motståndet mot Baathpartiet och Saddams korrupta regim. Hans fredliga och frihetsönskande idéer gav upphov till den irakiska Baathregimens ilska. Av denna anledning arresterade och torterade Saddams diktaturregim honom flera gånger och fängslade honom i flera månader. Slutligen mördade Saddams Baathregim honom och hans syster (känd som Bint al-Huda), som gav sitt stöd till sin bror.

Seyyed Muhammed Baqir al-Sadr och hans syster mördades på ett fruktansvärt sätt utav Saddams säkerhetstjänst den 8 april år 1980. Seyyed Muhammed Baqir al-Sadrs kropp begravdes i närheten av mästaren De troendes ledare Alis (fvmh) helgedom i familjens begravningsplats ”Sharaf al-Din”. Baathpartiets säkerhetstjänst övervakade hela begravningsceremonin för de två islamiska lärda och begravningsceremonin utfördes därmed med stora begränsningar.

Han har skrivit många böcker och artiklar. Hans två böcker ”Vår filosofi” och ”Vår ekonomi” tillhör de viktigaste verken, som än idag undervisas i universitet och studeras och diskuteras utav universitetsstudenter.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button