ArtiklarDagens Muslim 53Tidningsnummer

Vad kännetecknar en god vän?

I diskussionen om vänskap handlar den viktigaste frågan om att hitta vänner; hur man hittar en bra vän och blir vän med en lämplig person.
En av de mest intressanta haditherna om att hitta vänner har återberättats från Imam Sadiq (frid vare med honom), i vilken han sa:
“Min far lärde mig tre saker… och förbjöd mig tre saker. Han sa till mig: “Mitt barn! Den som sitter med en dålig vän kommer inte att hålla sig sund, och den som inte kontrollerar sitt tal kommer att ångra sig, och den som träder in på dåliga platser kommer att bli misstänkt.” Han förbjöd mig från att bli vän med någon som blir avundsjuk på [andras] välsignelser, och med någon som gläds åt [andras] lidanden, och med någon som skvallrar.” (Tuhaf al-’Uqul, s. 376)
Imam Jawad (fvmh) sa också i en hadith gällande att hitta vän: “Undvik att umgås med en ond person, eftersom han är som ett naket svärd med ett fint utseende och som har ett fult resultat.” (’Awalim al-’Ulum wa al-Ma’arif, vol. 23, s. 288)
En annan hadith har även återberättats från Imam Sadiq (fvmh) angående att hitta vänner, och som är mycket tankeväckande. Han sa: “Den som blir arg på dig tre gånger men inte säger något dumt till dig, välj honom som din vän.” (Ma’din al-Jawahir, s. 34)
I de traditioner och återberättelser som har förmedlats om att hitta vänner har det betonats att inte alla förtjänar vänskap. Faktum är att du måste ägna mer uppmärksamhet åt egenskaperna hos en bra vän än åt att hitta en vän. Eftersom denna vänskap, som det tidigare har nämnts, kan utsätta dig för trubbel och bekymmer. Imam Sadiq (fvmh) sa i detta avseende: “Det passar sig inte att en muslim umgås med omoraliska, oförståndiga och lögnaktiga personer.” (Kafi, vol. 2, sid. 640)
I en hadith som handlar om att hitta vänner och egenskaperna hos en god vän, berättas det från islams Profet (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) att en person satt i Profeten Muhammeds (Gvhf) närvaro när det talades om vänskap med en god vän. En person frågade Guds Sändebud (Gvhf): “Å Guds Profet! Vem är en god vän?” Profeten Muhammed (Gvhf) svarade: “Den vars besök får dig att tänka på Gud, vars tal utökar din kunskap och vars beteende får dig att tänka på nästa värld och frukta domedagen.”
Imam Ali (fvmh) har även sagt: “En vän är inte en vän om han inte stödjer sin syskon i tre fall: i svårigheter, i frånvaro och efter döden.” (Nahj al-Balagha, s. 494) I en annan hadith om att hitta vänner har han också sagt: “Dina bästa bröder är de som inbjuder dig till sanningsenlighet med sin sanningsenlighet, och motiverar dig till de bästa gärningarna med sina goda gärningar.” (Tasnif Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim, s. 417, nr. 9535)

Förutom hadither om att hitta vänner, har det också återberättats hadither om plikter och ansvar för personer i vänskap och kamratskap. Den Noble Profeten (Gvhf) sa: “Tre saker gör vänskap uppriktigt: att presentera brister för varandra, att vakta i frånvaro (inte baktala) och att hjälpa till vid motgångar.” (Majmu’ah Warram, vol. 2, s. 121) Imam Ali (fvmh) har även sagt: “När den troende förargar och genererar sin broder, separerar den sig från honom.” (Nahj al-Balagha, s. 559)

User Rating: 4.56 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button